Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
15 / 12.05.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 262 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 263 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 264 Asia/3

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021, kaavaluonnos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/4

Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle, sairaalarakennusten myyntiä ja tonttien vuokraamista koskevan esisopimuksen hyväksyminen sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistaminen (pdf) (html)

Toimielin hylkäsi esityksen

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Lapinlahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuojeluesityksestä ja Museoviraston lausunnosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee viherkertoimen käyttöä viihtyvyyden, sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Asia/7

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Asia/8

Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelma 2020, puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/9

Säätalon (Vuorikatu 24) asemakaavan muuttaminen (nro 12521) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimuksen tekemiseksi Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 272 Asia/11

Pitäjänmäen asemanseudun (Pitäjänmäentie) asemakaavan muutosehdotus (nro 12602) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vantaan Yleiskaava 2020 ehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 274 Asia/13

Käpylän Vipusentiellä olevien Ilmattarentien ja Louhentien sekä Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteysalueiden katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 275 Asia/14

Kaupunkiympäristön toimialan vuosien 2019–2021 osallisuussuunnitelman toteutumisen tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 276 Asia/15

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 18.06.2019 § 14 (kiinteistövahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.7.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 10.7.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/16

Oikaisuvaatimus toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 18.06.2019 § 15 (Taloyhtiön vahingonkorvausvaatimus huoneiston vesivahingon johdosta) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.7.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 27.6.2019 § 215 (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 32 kohta)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 kohta)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 30.4.−6.5.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04