Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
34 / 26.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Kalevan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Malmin lentokenttäalueen YVA-menettelyä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. valtuustoaloitteesta koskien sähköautoilun edistämistä uudis- ja täydennysrakentamisessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Nallenrinne (Malmin lentokentän alue) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12577) (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hernesaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12510) (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Marian kasvuyrityskampuksen (Lapinlahdenkatu 16) asemakaavan muutosehdotus (nro 12629) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Campus Marian toimitilatonttien (KTY-2) varaamiseksi YIT:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen suunnittelua varten (Kamppi, Marian sairaala-alue, kaavatontit 4176/1-3) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


Asia/10

Jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/11

Munkkiniemessä olevan Ramsaynrannan katusuunnitelman hyväksyminen (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hermannin rantatien tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12578) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Oulunkylässä olevan Teinintie välillä Kisällinpolku-Kinkeripolku katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/14

Mellunkylässä olevien Kivikonlaidan pohjoisosan katusuunnitelman ja Kivikon ulkoilupuiston pohjoisosan puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristöntoimialan TA-kohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenojen ylityksestä sekä TA-kohdan 3 10 02 Rakennukset sitovan toimintakatteen alittamisesta vuodelle 2019 (pdf) (html)


Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2019 talousarviokohtien 8 04 Puistot- ja liikunta-alueet, 8 02 Rakennukset ja 8 01 Kiinteä omaisuus määrärahojen siirrosta (pdf) (html)


Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SDP:n ryhmäaloitteesta: Helsingin laajennettava myönteisen erityiskohtelun rahoitusta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/18

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.4.2019 83 § (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.4.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus, täydennys 4.6.2019, liite, hinauskuva

Liite 3

Oikaisuvaatimus 15.4.2019, liite, hinauskuva merkinnät

Liite 4

Oikaisuvaatimus, täydennys 4.6.2019, liite, katsastustodistus

Liite 5

Oikaisuvaatimus, täydennys 4.6.2019, liite, kuva

Liite 6

Korjauskustannuslaskelma 15.11.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 26.2.2019 39 § (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 5.3.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 14.11.−20.11.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02