Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
32 / 12.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi Turun kasarmin liike- ja toimistotontille (Kamppi, kaavatontti 4218/2) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo Straniuksen ym. valtuustoaloitteesta ekologisen kompensaation kokeilemiseksi kaavoituksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Mariankatu 23 asemakaavan muuttaminen (nro 12559) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mai Kivelän toivomusponnesta selvitetään mahdollisuudet tuoda päästövähennystavoitteiden seuranta valtuustolle perusteellisemmin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokra-ajan jatkaminen (Kaarela, Kannelmäki, tontti 33173/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat kevätkaudella 2020 (pdf) (html)


Asia/9

Oikaisuvaatimus määrätyistä valvontamaksuista koskien varastotilan luvattoman käytön kieltämiseksi asetettua velvoitetta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus tarkastusmaksusta

Liite 2

Ylja päätös 23.3.2018 § 62, nettiversio

Liite 3

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 5.9.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 8.3.2019 5 § (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 31.10.−6.11.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02