Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
31 / 05.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Länsisatamassa Jätkäsaaren alueella olevien Messipojankujan, Martin Wegeliuksen kujan ja Laivapojanaukion katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Johanneksenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5985/1, Punavuori (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo Straniuksen ym. valtuustoaloitteesta ekologisen kompensaation kokeilemiseksi kaavoituksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12548) (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12580) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11


Asia/8

Laajasalossa olevien Stansvikintien ja LP-alueen katusuunnitelmien hyväksyminen (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/9

Stansvikin kartanopuiston ja Tahvonlahdenniemen puistosuunnitelman hyväksyminen (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11


Asia/10

Ruskeasuolla olevien Tilkantorin länsiosan katusuunnitelman ja Tilkanniityn eteläosan puistosuunnitelman hyväksyminen (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Asia/11

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2019 toteutumisennuste 3/2019 ja osavuosikatsaus (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi Turun kasarmin liike- ja toimistotontille (Kamppi, kaavatontti 4218/2) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/13

Kiviportintie 46-48:n asemakaavan muuttaminen (nro 12582) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Käpylässä olevan Kalervonkadun ja Väinölänkadun liittymän katusuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi asuntontille (Munkkiniemi, tontti 30145/6) sekä autopaikkatontille (Konala, tontti 32011/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määrittämiseksi Kuninkaantammen keskustassa sijaitseville tonteille 33390/1 ja 2 (Kaarela) (pdf) (html)

Liite 1


Asia/17

Asuin-, liike- ja toimistorakennustontin pitkäaikainen vuokraaminen (Malmi, Pihlajisto, tontti 38313-7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Tontin 29159/2 uudelleenvuokraaminen Kiinteistö Oy Kaupintie 3:lle (Haaga, tontti 29159/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/19

Oikaisuvaatimus määrätystä valvontamaksusta koskien rakennelman poistamiseksi asetettua velvoitetta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 23.8.2019

Liite 2

Saantitodistuskuitti

Liite 3

Ympäristö- ja lupajaoston päätös 14.6.2019

Liite 4

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 19.9.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.4.2019 90 § (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 9.4.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikönpäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.3.2019 52 § (kompastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 29.3.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 24.10.−30.10.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02