Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
24 / 10.09.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 442 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 443 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 444 Asia/3

Meri-Rastilan länsiosa, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12570) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 445 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hotelli Katajanokan laajennuksen (Vyökatu 1) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12542) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 446 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Leppäsuonkatu 7:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12596) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 447 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistökaupan tekemiseksi osoitteessa Dagmarinkatu 6 sijaitsevasta rakennuksesta ja tontista 13-407-10 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 448 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Postipuiston Pysäköinti Oy:n perustamiseksi ja sopimusmallien hyväksymiseksi sekä osakkeiden merkintäperiaatteiden hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Postipuiston_pysäköinti_perustamissopimus

Liite 2

Postipuiston_pysäköinti_Oy_yhtiöjärjestys

Liite 3

Postipuiston_pysäköinti_Oy_merkintäsopimus_liitteineen


§ 449 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien keinovalaistuksen säätelyä ja valosaasteen vähentämistä (pdf) (html)


§ 450 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 29.8.−4.9.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04