Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
11 / 09.04.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 177 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 178 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 179 Asia/3

Markkinaehtoisen pysäköinnin pilotoinnin periaatteet asuntorakentamisessa tietyillä asuinalueilla (pdf) (html)


§ 180 Asia/4

Nihdin (Sörnäinen) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12576) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Asia/5

Hakaniemenrannan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12575) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Asia/6

Raide-Jokeri; katu-, puisto- ja siltasuunnitelmat, osa 1 (pdf) (html)


§ 183 Asia/7

Viljelypalsta-alueiden vuokrausperiaatteiden hyväksyminen vuosille 2019 - 2028 ja kaupunkiympäristölautakunnan katsaus viljelypalsta-alueiden tilanteeseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 184 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vantaan yleiskaavan 2020 luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 185 Asia/9

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikön asuntotontit-tiimin tiimipäällikön HKL-Kesämajat ry:n kesämaja-aluetta koskevan maanvuokrasopimuksen tarkistamista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/10

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.5.2018 (77 §) (Puistola) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 28.3.−3.4.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04