Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
04 / 05.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 53 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 54 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 55 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kiinteistöstrategiasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 56 Asia/4

Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutosehdotus (nro 12548) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/5

Asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskeva alueellinen poikkeaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 58 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta frisbeegolfradan tai frisbeegolfharjoittelualueen sijoittamisesta Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1


§ 59 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vallilanlaakson raitiotien tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12531) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/8

Laajasalon ratikkakorttelin (Yliskylä) asemakaavan muutosluonnos (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/9

Laajasalon ratikkakorttelin asuntotonttien hintakilpailun kilpailuohjelma ja kilpailun järjestäminen (pdf) (html)


§ 62 Asia/10

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2017-2025 (pdf) (html)

Liite 1


§ 63 Asia/11

Kaupunkiympäristön toimialan hankintastrategian hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 64 Asia/12

Konala, Äestäjäntie 5a ja 5b, asemakaavan muuttaminen (nro 12538) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 65 Asia/13

Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia (Luoteisväylä 14, Katajaharjuntie 2-4 ja Puistokaari 11) asemakaavan muuttaminen (nro 12511) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/14

Jakomäen keskiosan katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14


§ 67 Asia/15

Leikkipuisto Herttoniemi, puistosuunnitelman hyväksyminen, Länsi-Herttoniemi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 68 Asia/16

Mikonpojanpolku ja Reiherinpolku sekä polkuihin rajautuvat puistoalueet, puistosuunnitelman hyväksyminen, Laajasalo (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 69 Asia/17

Rakennuskiellon pidentäminen Repossaaressa (Laajasalo) (nro 12567) (pdf) (html)

Liite 1


§ 70 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle talousarviokohdan 3 10 02 Rakennukset vuoden 2018 sitovan toimintakatteen alittamisesta (pdf) (html)


§ 71 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuutta ja suunnittelua (pdf) (html)


§ 72 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien esiintymislavan rakentamista Alppipuistoon (pdf) (html)


§ 73 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Juhani Strandénin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee raitiovaunulipun säilyttämistä tulevassa vyöhykemallissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 74 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. valtuustoaloitteesta selvitystyön käynnistämisestä liikenneruuhkien vaikutuksesta yritysten sijoittumissuunnitelmiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 75 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -hanketta (pdf) (html)

Liite 1


§ 76 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi MajaMaja Oy:lle merellisen matkailuhankkeen suunnittelua varten (Vuosaari, Nuottasaari) (pdf) (html)


§ 77 Asia/25

Valtion tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla vuonna 2019 sovellettavat enimmäistonttihinnat (pdf) (html)


§ 78 Asia/26

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston virkamatka Kööpenhaminaan Tanskaan 11.-12.3.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Matkaohjelma


§ 79 Asia/27

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 24.1.−30.1.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 14:04