Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
36 / 18.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Tuusulanbulevardi, suunnitteluperiaatteet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle MAL 2019 -suunnitelman luonnoksesta (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2019 (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

6 Hankkeet esirakentaminen 6

Liite 7

7 Hankkeet talonrakennus 7

Liite 8

8 Vuokra- ja osakehankkeet 8.pdf

Liite 9

9 Hankkeet kadut ja liikenneväylät 9

Liite 10

10 Hankkeet puistot ja liikunta-alueet 10

Liite 11

11 Hankkeet luonnonsuojelualueet ja leikkipuistot 11

Liite 12

12 Kartta_rakentamiskohteet 2019 12

Liite 13

13 Irtaimen omaisuuden hankinnat 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2018 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeudeksi vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 5.12.−12.12.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02