Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
35 / 11.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdentie) asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Kilpailun järjestäminen Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten myymiseksi (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Pöytäkirja Lapinlahden sairaala 26.10.2018 liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavaehdotus (nro 12560) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennus Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Malmin Ormuspellon pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteiden hyväksyminen (Malmi, korttelit 38098, 38093, 38094, 38096 ja 38104 sekä tontit 38092/11 ja 12 ja 38099/8) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/8

Pitäjänmäen Takkatien ja Arinatien pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteiden hyväksyminen (Pitäjänmäki, korttelit 46037, 46038, 46039, 46023, 46022 ja 46017) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/9

Tattarisuon pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteiden hyväksyminen (Suurmetsä, korttelit 41001 - 41013) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Munkkiniemen koulutustalo (Hollantilaisentie 11) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12519) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Asia/11

Tuusulanbulevardi, suunnitteluperiaatteet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle MAL 2019 -suunnitelman luonnoksesta (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helen Oy:n Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2019 (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

6 Hankkeet esirakentaminen 6

Liite 7

7 Hankkeet talonrakennus 7

Liite 8

8 Vuokra- ja osakehankkeet 8.pdf

Liite 9

9 Hankkeet kadut ja liikenneväylät 9

Liite 10

10 Hankkeet puistot ja liikunta-alueet 10

Liite 11

11 Hankkeet luonnonsuojelualueet ja leikkipuistot 11

Liite 12

12 Kartta_rakentamiskohteet 2019 12

Liite 13

13 Irtaimen omaisuuden hankinnat 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16


Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne, vuoden 2018 käyttömenojen ylittämiseksi (pdf) (html)


Asia/16

Kalasatamassa olevien Työpajanpihan ja Tukkutorinkujan välillä Vanha Talvitie−Hermannin rantatie katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. valtuustoaloitteesta koskien mikromuovin vähentämistä hulevesistä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. valtuustoaloitteesta koskien penkkien saamista Taivaskalliolle (pdf) (html)

Liite 1


Asia/19

Pysyväisluonteisten rakenteiden ja laitteiden sijoittamisesta perittävät maksut ja sovellettavat sopimusehdot 1.1.2019 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/20

Kantakaupungin eräiden alueiden asettaminen rajattuun rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten (nro 12561) (pdf) (html)

Liite 1


Asia/21

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden teknisen johtajan 6.11.2018 § 169 tekemästä Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun hankintaa koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus 19.11.2018, Ramboll Finland Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy

Liite 2

Lausunto_ryhmittymä_Unitas

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Kaupunkiympäristön toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 29.11.−4.12.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02