Kaupunkiympäristölautakunta
14 / 15.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Yleisten alueiden ja kaupungin omistamien alueiden tilapäisestä vuokrauksesta tai käyttöön luovuttamisesta veloitettavat maksut 1.6.2018 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistökaupan tekemiseksi osoitteessa Kansakoulukatu 3 sijaitsevasta rakennuksesta ja tontista 162/3 sekä tilojen vuokraamisesta kaupungin käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa asioissa palvelukokonaisuusjohtajille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/8

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen tekemisestä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan hintoja, maksuja, vuokria ja korvauksia sekä saatavan suorittamisesta vapautumista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan muille kunnille kaava-asioissa lausuntojen antamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan sopimusten ehtojen vähäistä muuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen yli 30 vuodeksi vuokralle antamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen enintään 30 vuodeksi vuokralle antamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen varauksia koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Steniuksentie 14 ja 20, tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12463) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin varauksesta, kiinteistökaupan esisopimuksesta ja myynnistä (Sörnäinen, Työpajanpiha, tontti 10575/30) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Esisopimusluonnos Työpajankatu 6.5.2018

Liite 4

Kauppakirjaluonnos 6.5.2018


Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Mika Ebelingin ym. valtuustoaloitteesta Östersundomin siirtämisestä HSL:n B-vyöhykkeeseen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston määräämästä valvontamaksusta koskien asuinrakennuksen julkisivujen kunnostamiseksi asetettua velvoitetta, Linnunlauluntie 4 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta.pdf

Liite 2

Kantakartta.pdf

Liite 3

Asemakaava.pdf

Liite 4

Linnunlauluntie 4 valokuva 1.pdf

Liite 5

Linnunlauluntie 4 valokuva 2.pdf

Liite 6

Linnunlauluntie 4 valokuva 3.pdf

Liite 7

Linnunlauluntie 4 valokuva 4.pdf

Liite 8

Lasku 2.2.2018, nro 2860017504

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Liite 10

Jaoston lausunto hallinto_oikeudelle

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Etu-Töölö) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 3.5.−8.5.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
29.05.2017 11:02