Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
14 / 14.11.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 209 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 210 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 211 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Aromikujan alueen (Vuosaaren keskusta) tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/4

Hakaniemen hotellin (Hakaniemenranta) asemakaavan muutosehdotus nro 12478 sekä sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Stansvikinkallio (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12410) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)


§ 214 Asia/6

Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikkiraitti 2) asemakaavan muutosehdotus (nro 12485) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)


§ 215 Asia/7

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma (pdf) (html)


§ 216 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kunnan jäsenen aloitteesta Uutelan asemakaavan uudistamiseksi (pdf) (html)


§ 217 Asia/9

Raitioliikenteen kehittämisohjelma (pdf) (html)


§ 218 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien edullisen vuokra-asuntotuotannon osuuden lisäämistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Asia/11

Kallio, Fleminginkatu 4 - 6, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/12

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä vahingonkorvausasiassa (Porthaninkatu, Kallio) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 2.11.−8.11.2017 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04