Kaupunkiympäristölautakunta
14 / 14.11.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Aromikujan alueen (Vuosaaren keskusta) tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 hyväksymiseksi (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Hakaniemen hotellin (Hakaniemenranta) asemakaavan muutosehdotus nro 12478 sekä sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Stansvikinkallio (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12410) (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikkiraitti 2) asemakaavan muutosehdotus (nro 12485) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kunnan jäsenen aloitteesta Uutelan asemakaavan uudistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/9

Raitioliikenteen kehittämisohjelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien edullisen vuokra-asuntotuotannon osuuden lisäämistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Kallio, Fleminginkatu 4 - 6, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/12

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä vahingonkorvausasiassa (Porthaninkatu, Kallio) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 2.11.−8.11.2017 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
29.05.2017 11:02