Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
12 / 31.10.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 175 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 176 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 177 Asia/3

Postipuiston (Metsäläntie 2-4) asemakaavan muutosehdotus (nro 12475) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/4

Eteläisen Postipuiston, asemakaavan muutosluonnos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/5

Steniuksentie 14 ja 20, asemakaavan muutosehdotus (nro 12463) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Herttoniemen sairaalan alueen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12444) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)


§ 181 Asia/7

Karhusaaren eteläosan pientalotontit, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12486) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Asia/8

Mellunmäentien, Korvatunturintien, Siltapolun ja Korvatunturintorin katusuunnitelmien hyväksyminen Mellunkylässä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 183 Asia/9

Kaarelan (Puustellintie 1) asemakaavan muutosehdotus nro 12474 ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Otso Kivekkään toivomusponnesta, joka koskee keskustatunneliin varautumisen kustannuksia ja niiden vähentämistä (pdf) (html)


§ 185 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Nina Hurun toivomusponnesta, joka koskee täydennysrakentamisen kannusteiden kehittämistä (pdf) (html)


§ 186 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin toivomusponnesta koskien Maunulan liikenneturvallisuutta läpiajon lisääntyessä (pdf) (html)


§ 187 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Petra Malinin valtuustoaloitteesta koskien suojateiden turvallisuuteen liittyvää asukaskyselyä ja kampanjaa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Seppo Kanervan ym. valtuustoaloitteesta roskaamisen vähentämiseksi Lauttasaaren Länsiulapanniemellä (pdf) (html)

Liite 1


§ 189 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle yhteistyötarjouksesta Maunulanpuron öljyntorjunnasta ja ennallistamisesta yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja viranomaisen kanssa (pdf) (html)


§ 190 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen tukkutori-yksikön päällikölle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimuksen ja esisopimuksen tekemiseksi Kiinteistö Oy Latokartanontie 4:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12274 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Asteritien tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12448) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/19

Oikaisuvaatimus Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä vahingonkorvausasiassa (Urheilukatu, Taka-Töölö) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 19.10.−25.10.2017 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 14:04