Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
11 / 24.10.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 151 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 152 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 153 Asia/3

Postipuiston (Metsäläntie 2-4) asemakaavan muutosehdotus (nro 12475) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)


§ 154 Asia/4

Eteläisen Postipuiston, asemakaavan muutosluonnos (pdf) (html)


§ 155 Asia/5

Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyvien katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/6

Kuninkaantammenaukion katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 157 Asia/7

Kuninkaantammen länsiosan katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11


§ 158 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Otso Kivekkään toivomusponnesta koskien keskustatunneliin varautumisen kustannuksia ja niiden vähentämistä (pdf) (html)


§ 159 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Jape Lovénin toivomusponnesta koskien Vuosaarenlahden venesataman kehittämistä junioritoiminta huomioiden (pdf) (html)

Liite 1


§ 160 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Seppo Kanervan ym. valtuustoaloitteesta koskien kevytrakenteisten puuterassien rakentamisen mahdollistamista Lauttasaaren kesämaja-alueilla (pdf) (html)

Liite 1


§ 161 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kanavakatu 14:n tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446 hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/12

Telakkarannan konepajan ja telakka-altaan asemakaavan muuttaminen nro 12454 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/13

Villinki, tiloja Strandhälla ja Puutarha koskeva poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 164 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Pia Pakarisen ym. valtuustoaloitteesta koskien Merimiehenkadun liikenneturvallisuuden parantamista päiväkotien kohdalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Elina Moision ym. valtuustoaloitteesta koskien Tehtaankadun liikenneturvallisuuden parantamista koulujen kohdalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Petra Malinin valtuustoaloitteesta koskien suojateiden turvallisuuteen liittyvää asukaskyselyä ja kampanjaa (pdf) (html)


§ 167 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen tukkutori-yksikön päällikölle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Nina Hurun ym. valtuustoaloitteesta koskien asukaspysäköinnin laajentamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 169 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimuksen ja esisopimuksen tekemiseksi Kiinteistö Oy Latokartanontie 4:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12274 (pdf) (html)


§ 170 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi viidelle tontille Etelä-Haagassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 171 Asia/21

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/22

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalveluiden hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä vahingonkorvausasiassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/23

Oikaisuvaatimus kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikön päätöksestä vahingonkorvausasiassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 10.10. − 18.10.2017 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02