Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
09 / 03.10.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 127 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 128 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 129 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kulosaaren ostoskeskuksen (Svinhufvudintie 1) tarkistetun asemakaavaehdotuksen nro 12452 hyväksymiseksi (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Käskynhaltijantien ympäristön tarkistetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12445 hyväksymiseksi (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/6

Katajanokanlaituri 2:n poikkeamishakemus (Skywheel) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/7

Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatimisesta ja käsittelystä perittävät maksut (pdf) (html)

Liite 1


§ 133 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Nuutti Hyttisen ym. valtuustoaloitteesta koskien jalankulkijoiden liikennevaloetuuksia raitiovaunupysäkeillä (pdf) (html)

Liite 1


§ 134 Asia/9

Helsingin kaupungin yksityisteiden yksittäisiin hankkeisiin kohdistuvat perusparannusavustukset 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Puroniityntien tiehoitokunta, pienkorjausavustushakemus 2017

Liite 2

Puroniityntien tiehoitokunta, liite pienkorjausavustushakemukseen 2017


§ 135 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen tai rakennuksien myymistä tai vaihdossa luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 21.9. - 27.9.2017 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 137 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Itäisen saariston tarkistetun asemakaavaehdotuksen nro 12300 hyväksymiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04