Kaupunkiympäristölautakunta
04 / 29.08.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


3

Kaupunkiympäristölautakunta talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus 2018 - 2020 (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Östersundomin yhteisen yleiskaavan muutetusta kaavaehdotuksesta (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Länsi-Käpylän tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12350) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Kaupunkiympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen julkisuuslain mukaisissa asioissa (b-asia) (pdf) (html)


7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Suzan Ikävalkon ym. valtuustoaloitteesta koskien Lapinlahden sairaala-alueen toiminnan kehittämistä (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokraus- ja myyntiperusteiden määräämisestä asuin-, autopaikoitus- ja yhteispihatonteille (Herttoniemi ja Laajasalo) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantasen valtuustoaloitteesta koskien Puhoksen, Vallilan konepaja-alueen ja Tukkutorin kehittämistä (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Johanna Sydänmaan ja 46 muun talousarvioaloitteesta tekonurmikentän rakentamiseksi Viikin Latokartanoon (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1


11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallituksella kaupunginvaltuutettu Sirkku Ingervon ja 9 muun valtuustoaloitteesta koskien agilitykenttien ja koiraharrastusalueiden saamista kaupunkiin (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Allekirjoitettu Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 1.3.2017 asia 26

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Juha Hakolan ja 65 muun valtuustoaloitteesta koskien alueen, esimerkiksi Kansalaistorin, osoittamisen selvittämistä mielenilmauksille (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu Hakola Juha ym. valtuustoaloite Kvsto 15.3.2017 asia 22


13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Arja Karhuvaaran ja 15 muun valtuustoaloitteesta osoitteen merkitseminen julkisiin rakennuksiin (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1


14

Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätöksestä vahingonkorvausasiassa (Pastori Jussilaisen tie 3-5, Haaga) (b-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


15

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 17.8.-23.8.2017 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
29.05.2017 11:02