Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
38 / 29.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 666 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 667 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 668 Asia/3

Vaasanpuistikko, Pengerpolku ja Vaasanpolku, Alppiharjun kaupunginosan puisto- ja katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 669 Asia/4

Energiakorttelin (Sörnäinen, Hanasaari) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12811) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 670 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 671 Asia/6

Kantakaupungin eräiden alueiden rajatun rakennuskiellon pidentäminen (nro 12812) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 672 Asia/7

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodeksi 2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15


§ 673 Asia/8

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 674 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hermanninrannan tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12760) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 675 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kultakruununkaari (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12766) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 676 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Pikitehtaankortteleiden (Malmi) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12790) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 677 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös Jätkäsaaren L3-makasiinirakennuksen tarjouskilpailun ratkaisusta sekä esitykset elinkeinojaostolle ja kaupunginhallitukselle tontin varaamisesta ja luovuttamisesta (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20799/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 678 Asia/13

Helsingin skeittipaikkalinjaus ja -ohjelma 2022-2032 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 679 Asia/14

Helsingin frisbeegolflinjaus ja -ohjelma 2022-2032 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 680 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuinkerrostalotonttien 10674/1–4 varaamiseksi Mangrove Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten (Sörnäinen, Nihti, AK-tontit 10674/1–4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 681 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin toivomusponnesta selvittää mahdollisuutta lisätä uusia tapoja toteuttaa veneiden talvisäilytyspaikkoja (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 682 Asia/17

Maanvaihto Vantaan kaupungin kanssa Helsingin ja Vantaan Länsisalmessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 683 Asia/18

Kaupunkimittauspalveluiden hinnaston vahvistaminen 1.1.2023 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 684 Asia/19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 3.8.2022 § 136 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 10.8.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 685 Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 7.7.2022 § 27 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.7.2022-002

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 3

Oikaisuvaatimus 25.7.2022-002, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 686 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 17.11.−23.11.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04