Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
32 / 11.10.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 556 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 557 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 558 Asia/11

Bunkkerinaukio, Länsisatamankuja välillä Hampurinkuja-Tyynenmerenkatu ja Hietasaarenkuja välillä Länsisatamankuja-Tyynenmerenkatu, katusuunnitelmien hyväksyminen, Jätkäsaari (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Muistutusten käsittely


§ 559 Asia/12

Turkhaudantie 3:n asemakaavan muuttaminen (nro 12775) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 560 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Ruoholahden Lepakonaukion alueen varaamisesta Kiinteistö Oy Helsingin Lepakolle (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 561 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Marko Kettusen toivomusponnesta koskien Sörnäistentunnelin mahdollista ulosajoramppien lämmittämistä, jyrkentämistä ja lyhentämistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 562 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnesta selvittää mahdollisuutta sijoittaa muistopaikkaan muistolaatta, jossa on kunkin kahdentoista Helsingissä syntyneen Mannerheimin-ristin ritarin nimi (pdf) (html)

Liite 1


§ 563 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kumpulanmäen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12744) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 564 Asia/4

Länsisatama, Terminaali 1:n asemakaavan muutosehdotus (nro 12752) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 565 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pohjoisbaanan yleissuunnitelman hyväksymisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 566 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Ultramariinikuja 2 ja 4, tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12789) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 567 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vuosaaren keskustan länsiosan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12767) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 568 Asia/8

Vallilanraitio, katusuunnitelman hyväksyminen, Vallila, Kumpula (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 569 Asia/9

Mäkelänkatu, Radanrakentajan risteysalue, katusuunnitelman hyväksyminen, Pasila, Vallila, Kumpula (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 570 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Kauppilan ym. valtuustoaloitteesta koskien luonnon monimuotoisuuden vaikutusten arviointia maankäytön hankkeissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 571 Asia/17

Maankäyttösopimuksen tekeminen Urlus-Säätiö sr:n kanssa liittyen kaavamuutokseen nro 12774 (Taka-Töölö, 91-14-464-15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 572 Asia/18

Tontin uudelleenvuokraus Kiinteistö Oy Kaapelitalolle kulttuurikeskusta varten (Ruoholahti, Länsisatama, tontti 20001/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 573 Asia/19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 5.1.2022 § 4 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Oikaisuvaatimus 18.1.2022, saate 24.1.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 574 Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 30.12.2021 § 219 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 4.1.2021, liite, 3-kuvan piirros päivitettynä

Liite 2

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 4.1.2021, saate

Liite 3

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 18.1.2021, klo 13.54

Liite 4

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 18.1.2022, liite, kartta

Liite 5

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 18.1.2022, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 575 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 29.9.−5.10.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 576 Asia/10

Vallilanlaakso, puistosuunnitelman hyväksyminen, Vallila ja Kumpula (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04