Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
34 / 02.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 583 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 584 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 585 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi otettu maankäyttöjohtajan päätös 20.9.2021 § 119 koskien Haagassa sijaitsevien Runar Schildtin puiston, Orapihlajapuiston ja Orapihlajatien puistikon puistosuunnitelmien hyväksymistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 586 Asia/4

Villenkallio, asemakaavan muutosehdotus (nro 12740) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 587 Asia/5

Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12739) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 588 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitetta koskien purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämistä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 589 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (KRL) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Lausuntopyyntö 27.9.2021, fi

Liite 2


§ 590 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Karhunkaatajan alueen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12550) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 591 Asia/9

Pyöräilyn ja jalankulun liikennejärjestelyt läntisen ja itäisen kantakaupungin alueella (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 592 Asia/10

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 3/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 593 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenojen ylityksestä vuodelle 2021 (pdf) (html)


§ 594 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Hitas-osakkeiden vuoden 2021 ostoon varatun määrärahan ylitysoikeudesta (pdf) (html)


§ 595 Asia/13

Merkuriuksentie, katusuunnitelman hyväksyminen, Suutarila (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 596 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta, joka koskee satama-alueiden rakentamisaikaista viihtyisyyttä Eteläsatamassa ja Länsisatamassa (pdf) (html)

Liite 1


§ 597 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta koskien selvitystä Olympiaterminaalin käytöstä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 598 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Parpalan toivomusponnesta, joka koskee risteilijälaiturin säilyttämistä nykyisessä käytössä Katajanokanlaituri 4:n kaava-alueella (pdf) (html)

Liite 1


§ 599 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntalaisaloitteesta, joka koskee Marjaniemen siirtolapuutarhan suojelua asemakaavalla (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite,13.7.2021, Marjaniemen siirtolapuutarhan asemakaavatasoinen suojelu, Marjaniemen siirtolapuutarha ry

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 600 Asia/18

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkitekniikkayksikön päällikön päätöksestä 9.9.2021 § 6 koskien yleisökäymälöiden hankintaa, kunnossapitoa ja peruskorjausta (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 601 Asia/19

Oikaisuvaatimus liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksestä 11.12.2020 § 98 koskien pysäkkijärjestelyitä Laivurinkadun eteläpäässä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 14.7.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 14.7.2021, liitteet

Liite 3

Oikaisuvaatimus, täydennys 2.8.2021

Liite 4

Oikaisuvaatimus, täydennys 2.8.2021, liite, kirjausilmoitukset

Liite 5

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021

Liite 6

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.2021, liite, oikaisuvaatimus 14.7.2021

Liite 7

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.2021, liite, oikaisuvaatimuksen liitteet

Liite 8

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, lisäselvitys

Liite 9

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2020-012763

Liite 10

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2020-013843

Liite 11

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2021-008251

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 602 Asia/20

Oikaisuvaatimus tukkutori-yksikön päällikön päätöksestä 8.9.2021 § 134 koskien alueiden luovuttaminen Helsingin tapahtumasäätiö sr:lle Tuomaan markkinoiden järjestämistä varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 603 Asia/21

Ryhmärakennuttamishakua koskevien hakemusten hylkääminen (pdf) (html)

Liite 1

Asetelmankuja 1

Liite 2

Asetelmankuja 2

Liite 3

Henrik Forsiuksen tie 20

Liite 4

Henrik Forsiuksen tie 24

Liite 5

Laajasalo

Liite 6

Peltokylänkuja 11

Liite 7

Päitsitie 17c

Liite 8

Päitsitie 17d

Liite 9

Siltakylänkuja

Liite 10

Siltalanpolku

Liite 11

Talitiaistie 18


§ 604 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 21.10.−27.10.2021 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04