Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
32 / 12.10.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 544 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 545 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 546 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 547 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kottarainen-kortteli (Kamppi) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12687) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 548 Asia/5

Katuverkon toiminnallista luokitusta koskevat periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 549 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uimarannan sijoittamista Hanasaaren hiilivoimalalta vapautuvaan tilaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 550 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Finne-Elosen ym. valtuustoaloitteesta koskien vaihtoehtoa Topeliuksenkadun suunnitelluille raitiotieliikenteelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 551 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Pihkatien tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12690) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11


§ 552 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksymiseksi 2022–2026 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 553 Asia/10

Jätkäsaaren asuntoreformikorttelin (Atlantinkatu) asemakaavan muuttaminen (nro 12663) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 554 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle liike- ja toimistotonttien (KL) vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi (Taka-Töölö, Mannerheimintie 46 ja 50, tontit 14468/2 ja 14468/3) (pdf) (html)


§ 555 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tontin varauksen jatkamiseksi Stora Enso Oyj:lle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20007/21) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 556 Asia/13

Yleisen rakennuksen tontin vuokraaminen Koy Helsingin Kansantielle (Metsolan ala-aste, Pakila, tontti 34022/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 557 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloitteesta ATT:n suunnittelukilpailusta koskien ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohdetta (pdf) (html)

Liite 1


§ 558 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. valtuustoaloitteesta koskien hidastetöyssyistä aiheutuvien ilmasto- ja terveysvaikutusten selvittämistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 559 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi määräalalle Kaisaniemenpuistosta kahvila-/ravintolatoimintaa varten (Kluuvi, Kaisaniemenranta 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 560 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 30.9.−6.10.2021 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04