Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
31 / 05.10.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 522 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 523 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 524 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Laakson yhteissairaalan (Lääkärinkatu 6-8, Urheilukatu 9, Nordenskiöldinkatu 18) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12681) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 525 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman hyväksymisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 526 Asia/5

Mannerheimintien liikennesuunnitelma välillä Runeberginkatu-Päivärinnankatu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 527 Asia/6

Veturitallinpihan asemakaavamuutosten suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 528 Asia/7

Vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailun ratkaiseminen sekä kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymisestä (Kalasatama, Verkkosaaren pohj. osa, tontit 10656/1 ja 2) (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 529 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta nimikkoniittylajitelman kehittämisestä Helsingille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 530 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kottarainen-kortteli (Kamppi) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12687) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 531 Asia/10

Katuverkon toiminnallista luokitusta koskevat periaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 532 Asia/11

Filpuksenpuisto ja Longinojanpuiston pohjoisosa, Malmi, Ala-Malmin kaupunginosa, puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 533 Asia/12

Orapihlajatie, Paatsamatie, Orapihlajapolku sekä Pitäjänmäentien ja Myyrmäen baanojen katu- ja pyörätiesuunnitelmien hyväksyminen, Haaga (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12


§ 534 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntoreformitonttien varaamiseksi A-Kruunu Oy:lle ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten (Pasila, Postipuisto, tontit 17130/1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 535 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun asuntohankkeen suunnittelua varten (Oulunkylä, Maunula, tontti 28226/30) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 536 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uimarannan sijoittamista Hanasaaren hiilivoimalalta vapautuvaan tilaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 537 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien kaikille saavutettavia kaupunkikalusteita (pdf) (html)

Liite 1


§ 538 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta koskien kaupunkikulttuurin elävöittämistä Etelä-Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 539 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien yhteisiä työskentelytiloja kaupunkilaisille (pdf) (html)

Liite 1


§ 540 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pentti Arajärven ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee joukkoliikenteen kehittämistä maksuttomaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 541 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Finne-Elosen ym. valtuustoaloitteesta koskien vaihtoehtoa Topeliuksenkadun suunnitelluille raitiotieliikenteelle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 542 Asia/21

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 22.6.2021 § 123 (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 23.6.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus, täydennys 22.8.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 543 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 23.9.−29.9.2021 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04