Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
30 / 28.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 503 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 504 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 505 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien sähköpotkulautailun turvallisuuden ja kaupungin esteettömyyden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 506 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen ym. valtuustoaloitteesta koskien sähköpotkulautojen ajonopeuden alentamista Helsingin keskustassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 507 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantamista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 508 Asia/6

Nylanderinpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Hermanni (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 509 Asia/7

Mannerheimintien liikennesuunnitelma välillä Runeberginkatu-Päivärinnankatu (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 510 Asia/8

Veturitallinpihan asemakaavamuutosten suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 511 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Laakson yhteissairaalan (Lääkärinkatu 6-8, Urheilukatu 9, Nordenskiöldinkatu 18) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12681) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 512 Asia/10

Vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailun ratkaiseminen sekä kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymisestä (Kalasatama, Verkkosaaren pohjoinen osa, tontit 10656/1 ja 2) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 513 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20082/1 ja 20830/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 514 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta nimikkoniittylajitelman kehittämisestä Helsingille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 515 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaara ym. valtuustoaloitteesta koskien kaupungin toimitilojen ylläpitosuunnitelman laatimista (pdf) (html)

Liite 1


§ 516 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Finne-Elosen ym. valtuustoaloitteesta koskien liikennemerkkien turvallista sijoittelua (pdf) (html)

Liite 1§ 516 Ärende/14

Stadsmiljönämndens utlåtande om fullmäktigeledamoten Laura Finne-Elonen m.fl. motion rörande säker placering av vägmärken (pdf) (html)

Bilaga 1§ 517 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koskien Aino Acktén huvilan huomioimista historiallisesti arvokkaiden rakennusten korjaussuunnitelmissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 518 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponnesta koskien Aino Acktén huvilan korjaamista opiskelijayhteistyönä (pdf) (html)

Liite 1


§ 519 Asia/17

Oikaisuvaatimukset koskien tilapäistä terassivuokrausta Elek Oy:lle Herttoniemenrannassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 520 Asia/18

Oikaisuvaatimus koskien määräalan uudelleen vuokraamista Markoski Oy:lle kahvilan rakennusluvan hakemista varten Herttoniemenrannassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 521 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 16.9.−22.9.2021 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04