Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
27 / 07.09.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 410 Asia/1

Kokouksen puheenjohtajan valinta (pdf) (html)


§ 411 Asia/2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 412 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 413 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle AL-tontin varaamiseksi Waltic Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten (Herttoniemi, tontti 43016/3) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 414 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilainen ym. valtuustoaloitteesta Harjun nuorisotalolle käyttö- ja korjaussuunnitelman laatimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 415 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (pdf) (html)


§ 416 Asia/7

Haaga, Etelä-Haaga, Steniuksenkentän alueen (Kylänevankuja 3) asemakaavan muutosehdotus (nro 12697) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 417 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehtävän maakäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymisestä liittyen kaavamuutokseen nro 12591 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 418 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa tehtävän maakäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymisestä liittyen kaavamuutokseen nro 12591 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 419 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022−2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 420 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kristillisdemokraattien ja sinisten ryhmäaloitteesta koskien täyden palvelun energiarenessanssia (pdf) (html)

Liite 1


§ 421 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen valtuustoaloitteesta, joka koskee Lasten oikeuksien puiston perustamista Koskelaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 422 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. valtuustoaloitteesta koskien vetyliikenteen edistämistä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 423 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin ym. valtuustoaloitteesta koskien raitiovaunulinjaa Jätkäsaaresta Bulevardia pitkin keskustaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1§ 423 Ärende/14

Utlåtande om fullmäktigeledamoten Björn Månssons etc. motion om att återuppta en spårvagnslinje från Busholmen längs Bulevarden till centrum (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1§ 424 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta koskien raitiovaunukapasiteetin lisäämistä Länsisatamassa (pdf) (html)

Liite 1


§ 425 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon ym. valtuustoaloitteesta koskien kierrätyspisteen sijoittamista Tapanilaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 426 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Kopran toivomusponnesta koskien puun taimien istuttamista Maunulan majan läheisyyteen (pdf) (html)

Liite 1


§ 427 Asia/18

Asiavirheen korjaaminen Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren alueen rakennuskiellon pidentämisen osalta (nro 12734) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 428 Asia/19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 27.1.2021 § 13 (taloudellinen menetys) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 30.1.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 3.2.2021

Liite 3

Oikaisuvaatimus, täydennys 21.2.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 429 Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan päätöksestä 14.4.2021 § 17 (korvausvaatimus, taloudellinen menetys) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.04.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 25.4.2021, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 430 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 26.8.−1.9.2021 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04