Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
06 / 16.02.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 66 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 67 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 68 Asia/3

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotus (nro 12704) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kurkimoision tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12645) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien Keskuspuiston kaventamisen ekologista kompensaatiota (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vuorensyrjän palvelutalon tontin varaamiseksi Avain Yhtiöt Oy:lle, Jakomäki (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 72 Asia/7

Patomäentie 3, asemakaavan muuttaminen (nro 12685) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kalasataman Palvelu 2 Oy:n toiminta-alueen laajentamiseksi sopimusalueelle 3 (Sörnäinen, Kalasatama, Verkkosaaren pohjoisosa, Nihti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 74 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee ilmastovaikutusten laskelmien sisällyttämistä asemakaavojen taustaselvityksiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 75 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jape Lovénin ym. valtuustoaloitteesta koskien Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaara ym. valtuustoaloitteesta koskien opastetun luontopolun perustamista Vuosaaren Meri-Rastilan metsään (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 77 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. valtuustoaloitteesta koskien puuttumista työmaiden turvallisuuteen katutyökoulutusta kehittämällä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 78 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin ym. valtuustoaloitteesta asunnon saamisen helpottamiseksi turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 79 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponnesta, joka koskee vanhan puuston ja kallioiden säilyttämistä uusilla alueilla (pdf) (html)

Liite 1


§ 80 Asia/15

Jäätelö- ja grillikioskipaikkojen vuokrausperiaatteet ja vuokraaminen sopimuskaudelle 2022–2029 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/16

Hankintaoikaisuvaatimus teknisen johtajan päätöksestä 22.12.2020 § 311 koskien Helsingin kaupungin infrahankkeiden rakennuttamisen projektinjohtopalvelujen 2021-2022, osatehtävää 2: pohjoisen alueen konsultin valinta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 5.1.2021

Liite 2

Valintamuistio 21.12.2020

Liite 3

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, tarjouspyyntö 22.10.2020

Liite 4

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, FINNMAP Infra Oy tarjous

Liite 5

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, laadunarviointikriteerit

Liite 6

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, Kasin katutyöt

Liite 7

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, sopimusluonnos

Liite 8

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/17

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöksestä 10.12.2020 § 138, Kiinteistöautomaatiotöiden puitejärjestely sopimuskaudelle 2021-2022 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Oikaisuvaatimus, Caverion Suomi Oy, 23.12.2020, saate

Liite 3

Cervius Oy:n lausunto kuulemispyyntöön 11.1.2021

Liite 4

Coba International Oy:n lausunto kuulemispyyntöön 11.1.2021

Liite 5

Fidelix Oy:n lausunto kuulemispyyntöön 11.1.2021

Liite 6

Are Oy:n lausunto kuulemispyyntöön 15.1.2021

Liite 7

Tarjouspyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 4.2.−10.2.2021 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04