Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
28 / 29.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 557 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 558 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 559 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Alppilan pohjoisosan Savonkadun alueen varaamiseksi NCC:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 560 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginkanslialle luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2020 (AM-ohjelma) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 561 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteesta koskien puuston ja kasvillisuuden merkityksen selvittämistä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen harvennustöitä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 562 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin ym. valtuustoaloitteesta koskien Vaasankadun muuttamista pihakaduksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 563 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Helsingin keskustavisio (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 564 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hepokalliontie 28–32, Puuskaniementie 44 ja vesialue tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12615) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 565 Asia/11

Aleksis Kiven katu 49:n asemakaavan muuttaminen (nro 12651) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 566 Asia/12

Malmilla sijaitsevan Vanhan Helsingintien ympäristön katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16


§ 567 Asia/13

Leikkipuisto Iso-Antti, Vartiokylä, puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 568 Asia/14

Rakennuskiellon pidentäminen Kantakaupungin alueilla (nro 12674) (pdf) (html)

Liite 1


§ 569 Asia/16

Helsingin kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Karhutorpantien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 2

Kattilalaakson yksityinen tiekunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 3

Maikinmäki-Långörn tiekunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 4

Puroniitynlaakson tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 5

Puroniitynmäen tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 6

Puroniityntien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 7

Ribbingö-Husö tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 8

Vanha Rajatien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 9

Vikkullantien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 10

Hakuohje 2020


§ 570 Asia/17

Vartiokylä, Runokylänkatu 2, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 571 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 17.9.−23.9.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 572 Asia/15

Vihdissä sijaitsevan Tervalammen kartanoalueen myynti (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Kauppakirjaluonnos


§ 573 Asia/10

Nihdin laatukilpailun ratkaiseminen sekä kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymisestä (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1-4) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 574 Asia/9

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04