Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
17 / 26.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 301 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 302 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 303 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/4

Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 12587 ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/5

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin varaamiseksi vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten (Oulunkylä) (pdf) (html)

Liite 1

Varausalue

Liite 2

Sijaintikartta

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Nykyinen vuokra-alue

Liite 7

Ote asemakaavasta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista uusissa kiinteistöissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nuutti Hyttisen toivomusponnesta koskien sähköautoilun edistämistä uudis- ja täydennysrakentamisessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Asia/10

Oikaisuvaatimus yritysvuokrausyksikön päällikön vuokranmaksujärjestelypäätöksestä 14.04.2020 (89 §) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.4.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Asia/11

Jätkäsaaren keskuskortteli, Busholmens centralkvarter (Atlantinkatu 1-3), asemakaavan muutosluonnos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 312 Asia/12

Ilveskorvenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Vuosaari (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 313 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Peab Invest Oy:lle pakastamohanketta varten (Tukkutori, Hermanni) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 314 Asia/14

Gyldénintie 2, asemakaavan muuttaminen (nro 12529) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Asia/15

Malminkartanontie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12636) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 316 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle osoitteessa Eteläesplanadi 1, Helsinki sijaitsevan rakennuksen myymiseksi (Esplanadinkappeli) (pdf) (html)

Liite 1

Kappeli - Rakennuksen kauppakirja - HPP 14.5.2020


§ 317 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi määräalalle Esplanadin puistosta kahvila-ravintolatoimintaa varten (Eteläesplanadi 1) ja sen vuokraaminen pitkäaikaisesti Helsingin Osuuskauppa Elannolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 318 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK/s) varaamiseksi Rakennusliike Lapti Oy:lle asuntohankkeen suunnittelua varten (Käpylä, tontti 25821/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 319 Asia/19

Vartiokylä, Vartiokyläntie/suojaviheralue, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 320 Asia/20

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen PK Mechanicus Oy Ab:lle (Herttoniemi, tontti 43060/2) (pdf) (html)

Liite 1


§ 321 Asia/21

Teollisuustontin vuokrasopimuksen muuttaminen Muuntosähkö Oy:lle (Oulunkylä, tontti 28292/1) (pdf) (html)


§ 322 Asia/22

Hankintaoikaisuvaatimus rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuuden teknisen johtajan sähkösuunnittelupalvelujen puitejärjestelyn 2018 - 2020, 1. optiovuoden käyttöönottoa koskevasta päätöksestä (osa-alue 1) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 2.3.2020

Liite 2

Hinnantarkistusilmoitus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Asia/23

Oikaisuvaatimus yritysvuokrausyksikön päällikön liikehuoneiston vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä 10.03.2020 (68 §) (pdf) (html)

Liite 1

Oikisuvaatimus 26.3.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 26.3.2020, liite pöytäkirjanote

Liite 3

Oikaisuvaatimus 26.3.2020, liite gmail

Liite 4

Oikaisuvaatimus 26.3.2020, liite hyvityspyyntö

Liite 5

Oikaisuvaatimus 26.3.2020, liite gmail 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 14.5.−19.5.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04