Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
10 / 31.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 165 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 166 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 167 Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 15.8.2019 § 245 (pyörävahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 26.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 26.6.2019 § 207 § (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.7.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/18

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 17.5.2019 § 16 (rakennusvalvontamaksua koskeva asia) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 22.9.2018 § 200 (kiinteistövaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.10.2018, Kaukopääntie

Liite 2

Oikaisuvaatimus, liite, koko sivun valokuva 2, Kaukopääntie

Liite 3

Oikaisuvaatimus, liite, koko sivun valokuva, Kaukopääntie

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/16

Teollisuustontin vuokrasopimuksen muuttaminen Oy Ekholmin Kirjanpaino Ab:lle (Oulunkylä, tontti 28297/9) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/15

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Keskinäinen Kiinteistö Oy Atomitie 1:lle (Pitäjänmäki, tontti 46033/1) (pdf) (html)

Liite 1


§ 173 Asia/14

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Atomitalolle (Pitäjänmäki, tontti 46033/9) (pdf) (html)

Liite 1


§ 174 Asia/13

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4:n osakekannan ostaminen Käpyrinne ry:ltä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 175 Asia/12

Asuntotontin varaaminen Pohjola Rakennus Oy Suomelle tontinluovutuskilpailun perusteella (Kuninkaantammen keskusta, kortteli 33390) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 176 Asia/11

Kluuvissa olevan Töölönlahden tulvasuojeluhanke, Kaisaniemen puisto, puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 177 Asia/10

Kulosaaressa olevien Kulosaaren puistotien, Hopeasalmentien sillan, Adjutantinpolun ja Ukko-Pekan portaan katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12


§ 178 Asia/9

Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan muutosehdotus (nro 12617) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Hietalahdenrannan varaamiseksi HGR Property Partners Oy:lle (Punavuori, Kamppi) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 180 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pentti Arajärven valtuustoaloitteesta koskien nimikkopuutietokannan ylläpitämistä (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. valtuustoaloitteesta koskien Lauttasaaren kuplahallia (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Asia/5

Ruukinlahden puisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Lauttasaari (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Asia/4

Lentoasemankortteleiden (Malmin lentokentän alue, asemakaavan muutosehdotus (nro 12623) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12560) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 19.3.−25.3.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04