Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
05 / 11.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 72 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 73 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 74 Asia/3

Jäätelö- ja grillikioskipaikkojen vuokrausperiaatteet ja vuokraaminen sopimuskaudelle 2021-2028 (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/4

Meri-Rastilan itäosa, asemakaavan muutosehdotus (nro 12571) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/5

Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavan muutosehdotus (nro 12633) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/6

Sibeliuksenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Taka-Töölö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien sähköpotkulautojen pysäköinnin säätelyä ja valvontaa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponnesta, joka koskee luontoalueiden saavutettavuutta julkisella liikenteellä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin varaamisesta Solwers Oyj:lle asuin- ja toimitilahankkeen kehittämiseksi kiertotalousteemalla (tontti 17014/1, Asemapäällikönkatu 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 81 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Kelluva Kehitysyhtiö Flotel Oy:lle kelluvan hotellihankkeen toteutusedellytysten jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 82 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi Jätkäsaaren Royal Park –hankkeen pysäköintilaitostontille (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 83 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varauksen jatkamisesta Wasagroup Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun liikunta- ja toimitilahankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunniteltu tontti 20835/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varauksen jatkamisesta Jätkäsaaresta Royal Areena Oy:lle (Länsisatama, Jätkäsaari, suunnitellut tontit 20836/2 ja 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varauksen jatkamisesta Jätkäsaaresta Bluet Oy Ltd:lle (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Lehto Asunnot Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Varaushakemus

Liite 7


§ 87 Asia/16

Kerrostalotontin (AK) 49273/1 myyminen vapaarahoitteisten omistusasuntojen toteuttamista varten (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 88 Asia/17

Kerrostalotontin (AK) 49274/1 myyminen vapaarahoitteisten omistusasuntojen toteuttamista varten (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 89 Asia/18

Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisalueen asettaminen rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten (nro 12642) (pdf) (html)

Liite 1


§ 90 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenojen ylityksestä sekä talousarviokohdan 3 10 02 Rakennukset sitovan toimintakatteen alittamisesta vuodelle 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/20

Asuntotuotantorahaston kartuttaminen vuoden 2019 tuloksella (pdf) (html)


§ 92 Asia/21

Löytöeläinten ja eläinsuojeluvalvontaan liittyvien eläinten hoidosta perittävät maksut (pdf) (html)


§ 93 Asia/22

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 23.4.2019 § 115 (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 3.5.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 3.5.2019, täydennys 27.11.2019

Liite 3

Oikaisuvaatimus 3.5.2019, liite, valokuvia

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 30.1.−5.2.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04