Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
04 / 04.02.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 52 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 53 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 54 Asia/3

Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/4

Jäätelö- ja grillikioskipaikkojen vuokrausperiaatteet ja vuokraaminen sopimuskaudelle 2021-2028 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien aloitetta 100 000 uuden puun istuttamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/6

Meri-Rastilan itäosa, asemakaavan muutosehdotus (nro 12571) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/7

Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavan muutosehdotus (nro 12633) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 59 Asia/8

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 60 Asia/9

Liikennebarometri 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 61 Asia/10

Sibeliuksenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Taka-Töölö (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 62 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimitilatontin varauksen jatkamisesta Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Erityiset_ja_yleiset_varausehdot_Hartela

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien sähköpotkulautojen pysäköinnin säätelyä ja valvontaa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 64 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponnesta, joka koskee luontoalueiden saavutettavuutta julkisella liikenteellä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 65 Asia/14

Laatukilpailun järjestäminen asuinkerrostalotonteista (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1-4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 66 Asia/15

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksestä 1.11.2019 105 § (pysäköintipaikkojen siirtäminen Kauppatorilla) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 15.5.2019 § 130 (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.6.2019

Liite 2

selvitys HEL2019-003650

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 23.1.−29.1.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 69 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 70 Asia/19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 71 Asia/20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04