Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
03 / 28.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 42 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 43 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 44 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken padon osittaista tai kokonaan purkamista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta kaupunkipyöräverkon laajentamiseksi Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/5

Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotonttien vuokrausperiaatteiden määräämiseksi Viikki, Viikinmäki, tontti 36110/9 ja Mellunkylä, Fallpakka, tontti 47278/4 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 48 Asia/7

Toteutumatta jääneet sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019, kaupunkiympäristön toimiala (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/8

Jäätelö- ja grillikioskipaikkojen vuokrausperiaatteet ja vuokraaminen sopimuskaudelle 2021-2028 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 50 Asia/9

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 21.5.2019 § 149 (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 10.6.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 16.1.−22.1.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 14:04