Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
01 / 14.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman liikenteelliset periaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Länsilinkin ympäristön yleissuunnitelma (pdf) (html)

Toimielin hylkäsi esityksen

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hämeentie 157 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12592) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Herttoniemessä olevien Työnjohtajankadun korttelien katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17


§ 7 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kampin hiljentymiskappelin tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12611) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Uudenmaankatu 8-12, asemakaavan muuttaminen (nro 12619) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Oulunkylässä olevan Jokiniementien katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 10 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi eräille tonteille (Herttoniemi ja Laajasalo, tontit 43124/4 ja 49273/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 11 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken padon osittaista tai kokonaan purkamista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Vallila, Konepajankuja 5 ja Bruno Granholmin aukio, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Espoon Viherlaaksossa sijaitsevan kerrostalotontin ja omakotitalokiinteistön myynti Asunto Oy Espoon Irikselle (Sato Oyj, 49-61-9-5 ja -6, Humisevanportti 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 14 Asia/14

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 15.11.2018 37 § (kiinteistövaurio) (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2018-006303 Oikaisuvaatimus 11.12.2018

Liite 2

Lisäselvitys 20181212 oikaisuvaatimukseen

Liite 3

Selvitys

Liite 4

Kartta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 17.4.2019 § 108 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Vahingonkorvausvaatimus 25.2.2019, liite, kartat

Liite 4

HEL2019-002673

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 1.4.2019 74 § (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 12.4.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.3.2019 50 § (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.3.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/18

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.3.2019 65 § (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 12.4.2019

Liite 2

Stara, vauriotarkastus 21.1.2019

Liite 3

Selvitys autovaurioon 2019-001228

Liite 4

Selvityksen liite2019-001228GPS

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.4.2019 79 § (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 9.4.2019

Liite 2

Kunnossapitopiirin antama selvitys

Liite 3

Ilmatieteen laitos_ havainnot_oikaisuvaatimukseen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.6.2019 191 § (autovaurio) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/21

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä 15.11.2019 (195 §) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 2.1.−8.1.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 23 Asia/23

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04