Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
36 / 10.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 637 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 638 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 639 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Nallenrinne (Malmin lentokentän alue) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12577) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 640 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hernesaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12510) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 641 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hakaniemenrannan (Hakaniemenranta, Siltavuorenranta) tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12575) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 642 Asia/6

Jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 643 Asia/7

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 644 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Puotilan ostarin tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12595) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 645 Asia/9

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman liikenteelliset periaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 646 Asia/10

Länsilinkin ympäristön yleissuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 647 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen Espoon kaupungin kanssa Espoon Leppävaaran Säterinkallionkulman asemakaava-alueella (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 648 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maakäyttösopimuksen tekemiseksi Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12533 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 649 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Juhani Strandenin ym. valtuustoaloitteesta koskien Antinniityn puistonpenkkejä (pdf) (html)

Liite 1


§ 650 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginpadon purkamista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 651 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kaisa Hernbergin toivomusponnesta koskien selvittää mahdollisuudet painottaa itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa saaristoluontoa ja linnuston pesimärauhaa (pdf) (html)

Liite 1


§ 652 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koskien mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa etenkin kaupungin päiväkoti- ja koulupalvelut kullekin kasvavalle asuinalueelle hyvissä ajoin (pdf) (html)

Liite 1


§ 653 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ted Apterin toivomusponnesta koskien Tehtaankadun ala-asteen sisäilmaoireiden ilmoittamista työterveyteen (pdf) (html)

Liite 1


§ 654 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Juhani Strandenin ym. valtuustoaloitteesta koskien bussipysäkkien leventämistä Kaupintie 11 kohdalla (pdf) (html)

Liite 1


§ 655 Asia/20

Kaupunkimittauspalvelun hinnaston vahvistaminen 1.1.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 656 Asia/21

Länsisatama, Valtamerilaituri 4, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 657 Asia/22

Länsisatama, Tyynenmerenkatu 17, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 658 Asia/23

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Helsingin Valuraudankuja 7:lle (Malmi, tontti 38175/19) (pdf) (html)

Liite 1


§ 659 Asia/24

Kirkkonummella sijaitsevan Killinmäen hoitolaitoskiinteistön myyminen Kirkkonummen kunnalle (Gillobacka 257-420-1-8, Vanha Rantatie 254) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 660 Asia/25

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 13.5.2019 § 120 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 14.5.2019

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 661 Asia/26

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 10.4.2019 § 100 (kompastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 2

Oikaisuvaatimus,10.5.2019, liite, kuva 1

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 662 Asia/27

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 28.11.−4.12.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 663 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Gunillantie 3:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12568) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04