Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
35 / 03.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 612 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 613 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 614 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Nallenrinne (Malmin lentokentän alue) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12577) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 615 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hernesaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12510) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 616 Asia/5

Marian kasvuyrityskampuksen (Lapinlahdenkatu 16) asemakaavan muutosehdotus (nro 12629) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 617 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Campus Marian toimitilatonttien (KTY-2) varaamiseksi YIT:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen suunnittelua varten (Kamppi, Marian sairaala-alue, kaavatontit 4176/1-3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 618 Asia/7

Jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 619 Asia/8

Mellunkylässä olevien Kivikonlaidan pohjoisosan katusuunnitelman ja Kivikon ulkoilupuiston pohjoisosan puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 620 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SDP:n ryhmäaloitteesta: Helsingin laajennettava myönteisen erityiskohtelun rahoitusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 621 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hakaniemenrannan (Hakaniemenranta, Siltavuorenranta) tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12575) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 622 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Helsinki Garden (Nordenskiöldinkatu 13 ja osa Eläintarhan muuta aluetta) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12572) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 623 Asia/12

Pitäjänmäen Kutomotie 1 ja 9 lähiympäristöineen, asemakaavan muutosehdotus (nro 12516) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 624 Asia/13

Lauttasaaressa olevan Lauttasaarentie välillä Meripuistotie-Lauttasaaren silta katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 625 Asia/14

Honkasuolla olevan Honkasuontien katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 626 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Särkiniementie 3 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12533) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 627 Asia/16

Ratakatu 9, asemakaavan muuttaminen (nro 12468) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 628 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimistotontin varauksen jatkamisesta Peab Invest Oy:lle toimistohankkeen suunnittelua varten (Pitäjänmäki, kaavatontti 46025/14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 629 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta Vuosaaren Retkeilijänkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 630 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta autoliikenteen vähentämisestä Iso Roobertinkadulla (pdf) (html)

Liite 1


§ 631 Asia/20

Munkkiniemi, Lapinmäentie 2, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 632 Asia/21

Vuokrausperiaatteiden hyväksyminen Malminkartanon YS-tontille ja Kuntoutussäätiön vuokrasopimuksen jatkaminen (Kaarela, Malminkartano, tontti 33242/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 633 Asia/22

Metsälän pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteet (Oulunkylä, korttelit 28295, 28296, 28297, 28268, 28292 ja 28298) (pdf) (html)


§ 634 Asia/23

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan sijaisten määrääminen (pdf) (html)


§ 635 Asia/24

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan Hitas-asunnon myyntiä koskevasta päätöksestä 1.11.2019 (189 §), Harmajankatu 3 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 636 Asia/25

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 21.11.−27.11.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04