Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
25 / 17.09.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 451 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 452 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 453 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien keinovalaistuksen säätelyä ja valosaasteen vähentämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 454 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Helsinginkuja 6 (Helsinginkatu 17) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12588) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 455 Asia/5

Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelman 2030 hyväksyminen ja sen toimenpideohjelman 2020-2024 toteuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 456 Asia/6

Kävelykeskustan laajentaminen ja maanalainen kokoojakatu (pdf) (html)


§ 457 Asia/7

Tervasaaren aitan asemakaavan muuttaminen (nro 12557) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 458 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2020-2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 459 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Niinistön ym. valtuustoaloitteesta koskien Maailman rauha -patsaan siirtämistä Lenininpuistoon (pdf) (html)


§ 460 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo Straniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien Töölön avointa urheilupuistoa (pdf) (html)

Liite 1


§ 461 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan valtuustoaloitteesta koskien nuorten aloitteita (pdf) (html)

Liite 1


§ 462 Asia/12

Eron myöntäminen maankäytön yleissuunnittelupalvelun yleiskaavapäällikölle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus


§ 463 Asia/13

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 15.11.2018 § 34 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 464 Asia/14

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Kumpula) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 465 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 5.9.−11.9.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 466 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04