Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
21 / 20.08.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 373 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 374 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 375 Asia/3

Oikaisuvaatimukset koskien Malmin lentokenttäalueen maanvuokrasopimuksen irtisanomispäätöstä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 376 Asia/4

Johanneksenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5985/1, Punavuori (pdf) (html)


§ 377 Asia/5

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2019 toteutumisennuste 2/2019 ja osavuosikatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 378 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 379 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta koskien Koudan liikuntapuiston katsomon katetta (pdf) (html)


§ 380 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloitteesta koskien Arabianrannan liikuntakenttää (pdf) (html)


§ 381 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. talousarvioaloitteesta koskien frisbeegolfrataa Paloheinään (pdf) (html)


§ 382 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Osmo Soininvaaran ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee Helsingin yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin avaamisen sisällyttämistä vuoden 2020 talousarvioon (pdf) (html)


§ 383 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloitteesta sorateiden kunnostamisesta ja asfaltoinnista (pdf) (html)


§ 384 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. talousarvioaloitteesta, koskien ratikkahankkeiden nopeuttamista (pdf) (html)


§ 385 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta ikäihmisten monipuolisesta palvelukeskuksesta Vuosaareen (pdf) (html)


§ 386 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta koskien bajamajojen sijoittamista ja kioskin rakentamista Pukinmäkeen (pdf) (html)


§ 387 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta kaupunkipyöräasemien toteuttamiseksi Malmin, Tapanilan, Puistolan ja Pukinmäen asemille (pdf) (html)


§ 388 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloitteesta tekojääkentän rakentamisesta Johanneksen kentälle (pdf) (html)


§ 389 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien määrärahan myöntämistä lumen mereen kippaamisen lopettamiseksi (pdf) (html)


§ 390 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopainen ym. talousarvioaloitteesta koskien kasvatuksen ja koulutuksen tilojen pedagogisen asiantuntijaryhmän perustamista (pdf) (html)


§ 391 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta, uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta (pdf) (html)


§ 392 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteesta koskien matonpesupistettä Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1


§ 393 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin ym. valtuustoaloitteesta koskien lumen mereen kaatamista ja katujen talvikunnossapitoa (pdf) (html)

Liite 1


§ 394 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Koulumiehen valtuustoaloitteesta koskien katujen talvikunnossapitovelvollisuuksien palauttamista tonttien omistajille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 395 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien lumen mereen kippaamisen lopettamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 396 Asia/25

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuula Haataisen ym. valtuustoaloitteesta koskien Herttoniemen lumenvastaanottopaikan siirtämistä (pdf) (html)


§ 397 Asia/26

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koskien selvitystä, miten lumen kaatoa mereen voidaan välttää talvena 2019–2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 398 Asia/27

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Nordic Label Oy:lle (Mellunkylä, tontti 47163/7) (pdf) (html)

Liite 1


§ 399 Asia/28

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 11.6.2019 § 343 koskien yksityisteiden kunnossapitoavustuksia vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 2.7.2019, saate, Leppäniementien tiekunta

Liite 2

Oikaisuvaatimus 2.7.2019, Leppäniementien tiekunta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 400 Asia/29

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Tattarisuo) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Asia/30

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 8.8.−14.8.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 402 Asia/20

Salavakuja 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12563) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04