Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
18 / 11.06.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 314 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 315 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 316 Asia/4

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunki, kaavarunko (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Asia/5

Jollaksen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Asia/6

Laajasalon Jollaksen ja Hevossalmen eräiden kiinteistöjen asettaminen rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten (nro 12594) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Asia/7

Ruonasalmentie 17, asemakaavan muuttaminen (nro 12471) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi usealle yhtiölle perustettavan yhtiön lukuun helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, tontti 47052/13) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/3

Nallenrinne (Malmin lentokentän alue) asemakaavan muutosehdotus (nro 12577) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kontulan keskusta-alueen varaamiseksi kehityshankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittelyä varten ja maanvuokrasopimusten muuttaminen (Mellunkylä, Kontula, tontit 47021/8-12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Asia/10

Helsingin yleiskaavan (2016) toteuttamisohjelman seuranta 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 324 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Myllymatkantie 1 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12505) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Siltasaarenportin (Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12543) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Asia/13

Porkkalankadun toimitilat, asemakaavan muutosehdotus (nro 12597) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13


§ 327 Asia/14

Meilahdessa olevien Haartmaninkadun ja Tukholmankadun katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 328 Asia/15

Kuninkaantammessa olevien Vedenkierron, Paletinkierron ja Palettikujan katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 329 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maankäyttösopimuksen tekemisestä Suomen valtion kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12559 (91-1-18-3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimuksen ja esisopimuksen tekemiseksi VR-Yhtymä Oy:n kanssa liittyen Veräjämäen Maaherrantien alueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12527 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle määrärahojen siirtämisestä sekä esisopimus maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä, Helsinki Stadion Management Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 332 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsi -nimisen yhtiön osakkeiden myynti, Föreningen Konstsamfundet r.f:n tytäryhtiö Mercator Fastigheter Ab:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 333 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotonttien (AK) varaamiseksi Rakennusliike Reponen Oy:lle, Siklatilat Oy:lle sekä Jukivest Oy:lle/AVARRUS Arkkitehdit Oy:lle suunnittelua varten (Oulunkylä, tontit 28141/2 ja 28135/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 334 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle suunnitellun AK-tontin varaamiseksi Lehto Asunnot Oy:lle ja Hoasille opiskelija-asuntojen suunnittelua varten (Sörnäinen, kaavatontti 10575/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 335 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden ja osto-oikeuden vahvistamiseksi eräille tonteille (Toukola, Arabianranta, tontit 23126/11-13) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 336 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta koskien pysäköintipaikkoja Mustavuoren ulkoilualueelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 337 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee rollaattorin kanssa liikkuvien maksutonta matkaa bussien keskiovista (pdf) (html)

Liite 1


§ 338 Asia/25

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee rollaattorien ja lastenvaunujen yhtäläistä kohtelua (pdf) (html)


§ 339 Asia/26

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta, joka koskee kotihoidon ajoneuvojen pysäköinnin helpottamista asiakaskäyntikylteillä (pdf) (html)


§ 340 Asia/27

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnesta, joka koskee kotihoidon tai kotisairaalan asiakaskäyntien ajoneuvojen pysäköintivirhemaksuja (pdf) (html)

Liite 1


§ 341 Asia/28

Kaupunkiympäristön toimialan poistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 342 Asia/29

Myyntiperiaatteiden vahvistaminen eräälle tontille (Koskela, tontti 26972/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 343 Asia/30

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 24.4.2019, Karhutorpantie Helsinki Östersundom

Liite 2

Hakemus 14.4.2019, Kattilalaakso

Liite 3

Hakemus 22.4.2019, Leppäniementien tiekunta

Liite 4

Lill-Fants väglag, yksityistien kunnossapidon avustushakemus 5.4.2019

Liite 5

Hakemus 15.4.2019, yksityistien kunnossapito, Maikinmäki-Långörn-tiekunta

Liite 6

Hakemus 13.4.2019, Puroniitynlaakson tiehoitokunta

Liite 7

Hakemus 11.4.2019, Puronniitynmäen tiekunta

Liite 8

Hakemus 17.4.2019, Puroniityntien hoitokunta

Liite 9

Hakemus 12.4.2019, yksityistien kunnossapito, Ribbingö-Husö tiehoitokunta

Liite 10

Hakemus 7.5.2019, Silvolan tiekunta-Sillböle Väglag

Liite 11

Hakemus 15.4.2019, Susiraja-Varggränsen tiekunta

Liite 12

Vanha Rajatie tiehoitokunta, hakemus 31.3.2019, yksityistien kunnossapidon avustus

Liite 13

Hakemus 23.4.2019, Vikkullantien tiehoitokunta

Liite 14


§ 344 Asia/31

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45136/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 345 Asia/32

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.7.2018 § 143 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Asia/33

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 9.8.2018 § 171 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/34

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 29.5.−5.6.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 348 Asia/35

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 349 Asia/36

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04