Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
17 / 04.06.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 291 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 292 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 293 Asia/3

Hermannin rantatie asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12578) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Asia/4

Mäkelänkadun, Lautatarhankadun, Vääksyntien, Elimäenkadun ja Hämeentien katusuunnitelmat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponnesta, jossa esitetään eri mahdollisuuksien selvittämistä Sörnäisten tunnelin alueelle tarvittavien liikenneratkaisujen toteuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Asia/6

Nallenrinne (Malmin lentokentän alue) asemakaavan muutosehdotus (nro 12577) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Asia/7

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunki, kaavarunko (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Asia/8

Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 299 Asia/9

Jollaksen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Asia/10

Laajasalon Jollaksen ja Hevossalmen eräiden kiinteistöjen asettaminen rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten (nro 12594) (pdf) (html)


§ 301 Asia/11

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 302 Asia/12

Pyöräilykatsaus 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 303 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Pakila, Pakilantie 59, 81 a ja Ripusuontie 59:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12233) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/14

Ruonasalmentie 17, asemakaavan muuttaminen (nro 12471) (pdf) (html)


§ 305 Asia/15

Kaarelassa olevan Kaarelan raitin katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 306 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi WasaGroup Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vapaa-ajankeskushankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 307 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi usealle yhtiölle perustettavan yhtiön lukuun helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, tontti 47052/13) (pdf) (html)


§ 308 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimistotontin varaamiseksi YIT Suomi Oy:lle Fiksu toimisto -hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittelyä varten (Sörnäinen, Kalasatama, kaavatontti 10602/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 309 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kontulan keskusta-alueen varaamiseksi kehityshankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittelyä varten ja maanvuokrasopimusten muuttaminen (Mellunkylä, Kontula, tontit 47021/8-12) (pdf) (html)


§ 310 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurinen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Asia/21

Yritystontin (KM-1) vuokraaminen osto-oikeudella Helsingin Osuuskauppa Elannolle perustettavan yhtiön lukuun (Malmi, Pukinmäki, kaavatontti 38044/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 312 Asia/22

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden alueidenkäytön tiimipäällikön yleisen alueen käyttöä terassialueena koskevasta päätöksestä 28.3.2019, 57 § (Kaartinkaupunki) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 23.5.−28.5.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04