Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
15 / 21.05.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 251 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 252 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 253 Asia/3

Kallvikintien suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/4

Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7 - 9) asemakaavan muuttaminen (nro 12433) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/5

Kaarlenkatu 7:n asemakaavan muuttaminen (nro 12574) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/6

Raide-Jokerin katu-, puisto- ja siltasuunnitelmat; osa 2 (pdf) (html)


§ 257 Asia/7

Raide-Jokeri osa 2, Tulvaniitynsilta nro 5988/400, siltasuunnitelma, Tulvaniitty, Pikkukoskenpuisto, Viikinjyrkkä, nro VIO 5998, puistosuunnitelma (pdf) (html)


§ 258 Asia/8

Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön katusuunnitelmat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24


§ 259 Asia/9

Kvarteret Isabellan (Madeiranaukio, Jätkäsaari) asemakaavan muuttaminen (nro 12586) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi eräille tonteille (Koskela, tontit 26967/1, 26968/1 ja 26972/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 261 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi asuntontille (Vallila, tontti 22586/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 262 Asia/12

Keskinäinen kiinteistöyhtiö Malmin liiketalo Oy:n jakaantuminen sekä tonttipäällikön valtuuttaminen allekirjoittamaan jakaantumista koskeva puitesopimus ja myymään liiketalon A Helsingin kaupungin omistuksessa olevat osakkeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17)


§ 263 Asia/13

Vartiokylä, Metrovarikonkuja 4, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 264 Asia/14

Vartiokylä, Viilarintie 5, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 265 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta, joka koskee toiminnallista luontoyhteyttä merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille (pdf) (html)

Liite 1


§ 266 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta, joka koskee mahdollisuutta merkitä Östersundomin kulttuuriympäristön arvokohteita ja -alueita sekä arkeologisia kohteita (pdf) (html)

Liite 1


§ 267 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silvia Modigin toivomusponnesta koskien Kansalaistori-Kaisaniemi -alikulkuyhteyden läntisen sisääntulon toimivuutta (pdf) (html)

Liite 1


§ 268 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Kalevan toivomusponnesta koskien Kansalaistori-Kaisaniemi -alikulkuyhteyden turvallisuutta (pdf) (html)

Liite 1


§ 269 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin toivomusponnesta koskien Kansalaistori-Kaisaniemi -alikulkuyhteyden valaistusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 270 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tomi Sevanderin toivomusponnesta koskien Kansalaistori-Kaisaniemi -alikulkuyhteyden suuaukkojen liikenneturvallisuutta (pdf) (html)

Liite 1


§ 271 Asia/21

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.8.2018 § 159 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 9.5.−15.5.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 14:04