Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
12 / 16.04.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 188 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 189 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pentti Arajärven ym. valtuustoaloitteesta koskien Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta valkoposkihanhien määrän ja niiden haittojen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle AB Invest AS:lle Hakaniemenrannasta hotellin suunnittelua varten varatun tontin varauksen jatkamisesta (Kallio, Siltasaari, kaavatontti 11208/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle YIT Suomi Oy:lle Vallilasta hotellin suunnittelua varten varatun tontin varauksen jatkamisesta (Vallila, tontti 22400/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/21

Kerrostalotontin (AK) 49273/2 myyminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/22

Asuntotontin (kerrostalo, 4 700 k-m2 + li80 k-m2) myyminen Asunto-osakeyhtiö Helsingin Retkeilijänkatu 15:lle sääntelemättömiä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja varten (Vuosaari, Rastila, tontti 54010/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 195 Asia/23

Toimitilatontin vuokraaminen Itä-Helsingin Lasi Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43223/4) (pdf) (html)

Liite 1


§ 196 Asia/24

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Läkkisepäntie 15:lle (Oulunkylä, tontti 28297/8) (pdf) (html)

Liite 1


§ 197 Asia/25

Hankintaoikaisuvaatimus tietohallintopäällikön päätöksestä 9 § 12.3.2019 koskien vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmähankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.3.2019, saate 27.3.2019, CGI Suomi Oy

Liite 2

Oikaisuvaatimus 25.3.2019, CGI Suomi Oy

Liite 3

Oikaisuvaatimus 25.3.2019, liite, referenssikuvaus 5

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/26

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 4.4.−10.4.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 199 Asia/9

Raide-Jokeri; katu-, puisto- ja siltasuunnitelmat, osa 1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35

Liite 36

Liite 37

Liite 38

Liite 39

Liite 40

Liite 41

Liite 42

Liite 43

Liite 44

Liite 45

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maankäyttöjohtajan viran täyttämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Hakijayhteenveto, työavain 6-25-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu


§ 201 Asia/4

Helsinki Garden (Nordenskiöldinkatu 13 ja osa Eläintarhan muuta aluetta) asemakaavan muutosehdotus (nro 12572) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Projekti GH Oy:lle sekä luovutusperiaatteiden vahvistamiseksi Helsinki Garden -hanketta varten (Taka-Töölö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Asia/6

Markkinaehtoisen pysäköinnin pilotoinnin periaatteet asuntorakentamisessa tietyillä asuinalueilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Asia/7

Nihdin (Sörnäinen) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12576) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/8

Hakaniemenrannan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12575) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/10

Kallvikintien suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Merikorttikuja 6:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12553) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vallilan pohjoisosan tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12508) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle toimitilahankkeen kehittämistä varten (Katajanokanlaituri, Katajanokka) (pdf) (html)


§ 210 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta Helsingin asuntotuotannon nopeuttamisesta (pdf) (html)


§ 212 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 213 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04