Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
07 / 12.03.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 122 Asia/1

Tilapäisen puheenjohtajan valinta, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 123 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 124 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi MajaMaja Oy:lle merellisen matkailuhankkeen suunnittelua varten (Vuosaari, Nuottasaari) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Asia/5

Pohjois-Pasila, Eteläisen Postipuiston asemakaavan muutosehdotus (nro 12565) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuutta ja suunnittelua (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/6

Hernesaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12510) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Leikkikuja 5:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12552) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Invalidisäätiön kanssa tehtävän maakäyttösopimuksen hyväksymisestä liittyen Ruskeasuon kaavamuutokseen nro 12482 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Asunto Oy Helsingin Orapihlajatie 24:n kanssa tehtävän maakäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymisestä liittyen asemakaavan muutokseen nro 12501 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maankäyttösopimuksen tekemiseksi Helsingin Osuuskauppa Elannon kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12481 (tontti 91-43-53-1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen tekemiseksi K Oy Design Housen, K Oy Helsingin Värjäämön ja K Oy Insinöörinkadun kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12481 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 133 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle SRV Yhtiöt Oyj:lle Kalasatamasta hotellin suunnittelua varten varatun tontin varauksen jatkamisesta (Kalasatama, kaavatontti 10593/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 134 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle määräalan varaamiseksi Fingrid Oyj:lle sähkömuuntoaseman suunnittelua varten sekä sen vuokrausperusteiden vahvistaminen (Viikki, määräala tontista 36003/13) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 135 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pentti Arajärven ym. valtuustoaloitteesta koskien Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä (pdf) (html)


§ 136 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mohamed Abdirahimin ym. valtuustoaloitteesta koskien syrjäytymisen ja yksinäisyyden purkupalveluja (pdf) (html)


§ 137 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle nuorten aloitteesta, jossa esitetään valaistuksen parantamista Kannelmäen ja Malminkartanon alueella (pdf) (html)

Liite 1

Nuorten aloite 4.12.2018, valoa Kannelmäkeen


§ 138 Asia/17

Eira, Engelinaukio 21, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/18

Pasila, Ilmalanrinne 3, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 140 Asia/19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 4.6.2018 (97 §) (Töyrynummi) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.5.2018 (79 §) (Munkkivuori) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 28.2.−6.3.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 143 Asia/22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04