Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
06 / 05.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 108 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 109 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 110 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisohjeiden hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi MajaMaja Oy:lle merellisen matkailuhankkeen suunnittelua varten (Vuosaari, Nuottasaari) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/6

Kaisaniemenpuiston puistosuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/7

Länsisataman Jätkäsaaren nk. palvelukorttelien ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn ratkaiseminen ja kilpailualueen varaaminen asunto-, hotelli-, liike- ja palveluhankkeiden suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen tekemiseksi Kiinteistö Oy Työnjohtajankatu 1:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12481 (tontti 91-43-54-1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Gunillantien ja Reiherintien kulman (49. kaupunginosa Laajasalo) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12525) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 117 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloitteesta, joka koskee pääkaupunkiseudun luontokohteiden saavutettavuutta (pdf) (html)

Liite 1


§ 118 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Niskasen toivomusponnesta selvityksen tekemisestä valaistuksen lisäämiseksi Helsingin kaikissa kaupunginosissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 119 Asia/13

Pyöräasema- ja mainoslaitepaikkojen luovuttaminen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle kaupunkipyörähankkeen laajentumisen toteuttamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 120 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 21.2.−27.2.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 121 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuutta ja suunnittelua (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04