Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
05 / 26.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 80 Asia/1

Tilapäisen puheenjohtajan valinta, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 81 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 82 Asia/3

Laajasalon ratikkakorttelin (Yliskylä) asemakaavan muutosluonnos (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/4

Laajasalon ratikkakorttelin asuntotonttien hintakilpailun kilpailuohjelma ja kilpailun järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisohjeiden hyväksymiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi MajaMaja Oy:lle merellisen matkailuhankkeen suunnittelua varten (Vuosaari, Nuottasaari) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuutta ja suunnittelua (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien esiintymislavan rakentamista Alppipuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/9

Kaupunkiympäristön toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 89 Asia/10

Kaisaniemenpuiston puistosuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet (pdf) (html)


§ 90 Asia/11

Länsisataman Jätkäsaaren nk. palvelukorttelien ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn ratkaiseminen ja kilpailualueen varaaminen asunto-, hotelli-, liike- ja palveluhankkeiden suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)


§ 91 Asia/12

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 92 Asia/13

Kestävän kaupunkiliikkumisen seuranta - SUMP-indikaattorit (pdf) (html)

Liite 1


§ 93 Asia/14

Suomenlinna, Iso Mustasaari, C25, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 94 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kontulan tontin 47018/11 (Keinutie 9) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12526) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 95 Asia/16

Vesala, Koskenhaantie 34, asemakaavan muuttaminen (nro 12539) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 96 Asia/17

Kuusisaari, Kuusisaarenpolku 7:n asemakaavan muuttaminen (nro 12547) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotuotantorahaston kartuttaminen vuoden 2018 tuloksella (pdf) (html)


§ 98 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle myyntiperiaatteiden vahvistamiseksi eräälle tontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20829/3) (pdf) (html)

Liite 1


§ 99 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin varaamiseksi Y-Säätiölle kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen sekä tuetun asumisen asumisyksikön suunnittelua varten (Suutarila, tontti 40049/14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 100 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien Helsingin niittyverkoston laajentamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 101 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponnesta Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 102 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 103 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Peltokorven ym. valtuustoaloitteesta koskien ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönottamista päätöksenteossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 104 Asia/25

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Said Ahmed Suldaanin ym. valtuustoaloitteesta koskien Ilmastonmuutos-kampanjan käynnistämistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 105 Asia/26

Valtion tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla vuonna 2019 sovellettavat enimmäistonttihinnat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 106 Asia/27

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden vs. lakipalvelut yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 06.06.2018 102 § (Puistola) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/28

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 14.2.−20.2.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04