Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
03 / 29.01.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 39 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 40 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 41 Asia/3

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelma 2019–2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Asia/4

Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutosehdotus (nro 12548) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)


§ 43 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisohjeiden hyväksymiseksi (pdf) (html)


§ 44 Asia/6

Kuninkaantammen puukerrostalotonttia 33402/1 koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn ratkaiseminen sekä esitys kaupunginhallitukselle tontin varaamiseksi rakennushankkeen jatkosuunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 45 Asia/7

Asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskeva alueellinen poikkeaminen (pdf) (html)


§ 46 Asia/8

Toteutumatta jääneet sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018, kaupunkiympäristön toimiala (pdf) (html)


§ 47 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta frisbeegolfradan tai frisbeegolfharjoittelualueen sijoittamisesta Laajasaloon (pdf) (html)


§ 48 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tontin varaamiseksi Pitäjänmäeltä Conorin Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun teollisuusrakennuksen suunnittelua varten (Pitäjänmäki, tontti 46053/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 49 Asia/12

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Inlook Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43076/8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 50 Asia/13

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen K Auto Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43074/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 51 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 17.1.−23.1.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 52 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi asuntotontille (Haaga, Lassila) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04