Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
01 / 15.01.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Länsi-Pasilassa olevien Radiokadun ja Ilmalankadun katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Pohjois-Pasilassa olevan Postipuiston alueen katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35

Liite 36

Liite 37

Liite 38

Liite 39

Liite 40


§ 5 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle talousarviokohdan 3 10 02 Rakennukset vuoden 2018 sitovan toimintakatteen alittamiseksi (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kyösti Kallion tie 2A:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12544) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 7 Asia/7

Kulosaaren Rantatöyry 1, asemakaavan muuttaminen (nro 12545) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 8 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimitilatontin varauksen jatkamisesta Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6) (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitilojen muuttamisesta kaikki sukupuolet huomioiviksi (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteesta koskien koulujen pihojen kartoitusta ja tarvittavien parannusehdotuksien laatimista (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Vanha Porvoontie−Korvasienentie−Kalkkivuorentie, Tatti−Vanha Porvoontie, katusuunnitelmien hyväksyminen (Suurmetsä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 12 Asia/12

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Haaga, tontti 29188/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 13 Asia/13

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrääminen eräälle tontille (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Asia/14

Yleisillä alueilla olevien pysäköintiruutujen vuokraaminen sähköautojen latauspisteiksi (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön perimät maksut ulkoilmatapahtumista sekä tapahtumiin liittyvät yleiset ehdot 1.2.2019 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 16 Asia/16

Kallion eräitä puisto-, rautatie- ja katualueita koskevan (Linnunlaulun alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12566) (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Asia/17

Kulosaaren korttelin 42014 tontin 7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12564) (pdf) (html)

Liite 1


§ 18 Asia/18

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä (pdf) (html)


§ 19 Asia/19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 18.5.2018 § 65 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 18.5.2018 § 66 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 3.1.−9.1.2019 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 14:04