Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
32 / 20.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 575 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 576 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 577 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, kauppakeskus Itiksen vanhimman rakennusosan (Itäkatu 7) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12535) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 578 Asia/4

Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja Porkkalankadun liikennesuunnitelma (pdf) (html)


§ 579 Asia/5

Lauttasaaren silta, katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)


§ 580 Asia/6

Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdentie) asemakaavamuutoksen periaatteet (pdf) (html)


§ 581 Asia/7

Kilpailun järjestäminen Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten myymiseksi (pdf) (html)


§ 582 Asia/8

Pyöräilybarometri 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 583 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2018 talousarviokohdan 804 puistot ja liikunta-alueet sitovien alakohtien välisten määrärahojen siirrosta (pdf) (html)


§ 584 Asia/10

Olympiastadionia ympäröivien puistoalueiden puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)


§ 585 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponnesta koskien Kumpulanpuron ennallistamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 586 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta liikenteen sujuvoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 587 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta Kruunusiltojen avaamisesta yöaikaan takseille ja sähköbusseille (pdf) (html)


§ 588 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Said Ahmed Suldaanin ym. valtuustoaloitteesta koskien maksutonta joukkoliikennettä pitkäaikaistyöttömille (pdf) (html)


§ 589 Asia/15

Kaavatontin 46053/14 uudelleenvuokraaminen Viidentalo Oy:lle (Pitäjänmäki, kaavatontti 46053/14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 590 Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 22.3.2018 § 46 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 591 Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 23.3.2018 48 § (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 592 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 8.11.−14.11.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04