Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
32 / 20.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, kauppakeskus Itiksen vanhimman rakennusosan (Itäkatu 7) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12535) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, kauppakeskus Itiksen vanhimman rakennusosan (Itäkatu 7) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12535) (pdf) (html)


Asia/4

Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja Porkkalankadun liikennesuunnitelma (pdf) (html)


Asia/5

Lauttasaaren silta, katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)


Asia/6

Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdentie) asemakaavamuutoksen periaatteet (pdf) (html)


Asia/7

Kilpailun järjestäminen Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten myymiseksi (pdf) (html)


Asia/8

Pyöräilybarometri 2018 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2018 talousarviokohdan 804 puistot ja liikunta-alueet sitovien alakohtien välisten määrärahojen siirrosta (pdf) (html)


Asia/10

Olympiastadionia ympäröivien puistoalueiden puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)


Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponnesta koskien Kumpulanpuron ennallistamista (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta liikenteen sujuvoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta Kruunusiltojen avaamisesta yöaikaan takseille ja sähköbusseille (pdf) (html)


Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Said Ahmed Suldaanin ym. valtuustoaloitteesta koskien maksutonta joukkoliikennettä pitkäaikaistyöttömille (pdf) (html)


Asia/15

Kaavatontin 46053/14 uudelleenvuokraaminen Viidentalo Oy:lle (Pitäjänmäki, kaavatontti 46053/14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 22.3.2018 § 46 (pdf) (html)


Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 22.3.2018 § 46 (pdf) (html)


Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 23.3.2018 48 § (pdf) (html)


Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 23.3.2018 48 § (pdf) (html)


Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 8.11.−14.11.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04