Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
29 / 30.10.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 515 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 516 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 517 Asia/3

Karhunkaatajan alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12550) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 518 Asia/4

Honkasuo, Honkasuontie, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12540) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 519 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tontin varaamiseksi Länsisataman Jätkäsaaresta Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöille päiväkodin suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20820/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 520 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien home- ja sisäilmaongelmaisten kaupungin tilojen selvittämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 521 Asia/7

Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla (pdf) (html)

Liite 1

Ennuste 3_2018_Palvelukokkonaisuuksien käyttömenotaulukot_1

Liite 2

Ennuste_3_2018_Investointien osavuosikatsaus_2

Liite 3

Ennuste 3_2018_Investoinnit taulukko määrärahat_3

Liite 4

Ennuste 3_2018_Sitovat ja muut toiminnalliste tavoitteet 2018_4

Liite 5

Ennuste 3_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne_5

Liite 6

Ennuste 3_2018 Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset_6

Liite 7

Ennuste 3_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto_7

Liite 8

Ennuste_3_2018_Kymp_palvelujen osavuosikatsaukset _8

Liite 9

Ennuste_3_2018_Kaupunkistrategian toimenpideohjelma_ 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 522 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajasta sekä toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden luovuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 523 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle; yhtiömuotoisen kiinteistön ostaminen Oulunkylässä (pdf) (html)

Liite 1

Myyjäluettelo

Liite 2

Liite 3

Kartat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 524 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle etuosto-oikeuden käyttämättä jättämiseksi Töölön sairaalan kaupassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 525 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin toivomusponnesta koskien Kalasataman raitiotiepysäkkiä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 526 Asia/12

Oikaisuvaatimus lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 18.1.2018 § 5 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 527 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Orapihlajatien ja Paatsamatien alueen tarkistettu asemakaavan muutos-ehdotus (nro 12501) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 528 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 529 Asia/15

Mellunkylän ja Vartiokylän aluesuunnitelma (pdf) (html)


§ 530 Asia/16

Länsisataman, Länsisatamankatu 37, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 531 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otso Kivekkään ym. valtuustoaloitteesta sataman paremmasta yhdistämisestä kaupunkiin (pdf) (html)


§ 532 Asia/18

Tonttikatujen pysäköintijärjestelyjen periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 533 Asia/19

Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen antaman pysäköintioikeuden laajentaminen (pdf) (html)


§ 534 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotonttien (A) varaamisesta Rakennusliike Reponen Oy:lle ja Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten (Vuosaari, Kurkimoisio) (pdf) (html)


§ 535 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 18.10.−24.10.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04