Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
22 / 04.09.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 411 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 412 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 413 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Östersundomin yhteinen yleiskaava, tarkistettu kaavaehdotus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 414 Asia/4

Pyöräväylien talvihoidon parantaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 415 Asia/5

Helsinginkadun ja siihen liittyvien katujen katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 416 Asia/6

Caloniuksenkatu, katusuunnitelman hyväksyminen, nro 30907/1, Etu-Töölö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 417 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vuorikummuntien tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12506) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 418 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019–2022 (pdf) (html)


§ 419 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Munkkivuoren liikennejärjestelyjen muuttamista toimivammiksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 420 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sameli Sivosen ym. valtuustoaloitteesta pistorasioiden saamisesta puistoihin ja kaupunkitilaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 421 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen tukkutori-yksikön päällikölle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35


§ 422 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 23.8.−29.8.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04