Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
21 / 28.08.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 398 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 399 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 400 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotus 2019 ja taloussuunnitelmaehdotus 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Hankeohjelma kiinteä omaisuus 2019-2028 7

Liite 8

Hankeohjelma talonrakennukset 8

Liite 9

Hankeohjelma Vuokra- ja osakehankeet 2019-2021 9

Liite 10

Hankeohjelma Yleiset alueet 2018_2028 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Resurssilisätarpeet TAE19 13

Liite 14

Liite 15

Talousarvioehdotus 2019 lausunto, allekirjoitettu

Liite 16


§ 401 Asia/4

Helsinginkadun ja siihen liittyvien katujen katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)


§ 402 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Östersundomin yhteinen yleiskaava, tarkistettu kaavaehdotus (pdf) (html)


§ 403 Asia/6

Pyöräväylien talvihoidon parantaminen (pdf) (html)


§ 404 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Fallkullan tilan (Fallkullantie 1) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12479) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 405 Asia/8

Kaarelan, Maununnevantie 3:n asemakaavan muuttaminen (nro 12499) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 406 Asia/9

Siltalanpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5926/1, Suutarila (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 407 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määräämiseksi eräille tonteille (Malmi ja Viikki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 408 Asia/11

Alueen vuokraaminen Fullsteam Agency Oy:lle Malmin lentokentältä suurtapahtuman järjestämistä varten (pdf) (html)


§ 409 Asia/12

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä (Munkkiniemi) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 16.8.−22.8.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04