Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
16 / 05.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle oikeusministeriön lausuntopyynnöstä asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi turvallisesti, ennakoivasti ja tehokkaasti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/4

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/4

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)


Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Malmin lentoaseman rakennusten tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12450) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Malmin lentoaseman rakennusten tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12450) (pdf) (html)


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Töölön sairaalan (Töölönkatu 40) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12491) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Töölön sairaalan (Töölönkatu 40) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12491) (pdf) (html)


Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa liittyen Töölön sairaala-alueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12491 (pdf) (html)

Liite 1

Asemakaavamuutos

Liite 2


Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa liittyen Töölön sairaala-alueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12491 (pdf) (html)


Asia/8

Kauppatorin ja Lyypekinlaiturin pysäköintikokeilu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/8

Kauppatorin ja Lyypekinlaiturin pysäköintikokeilu (pdf) (html)


Asia/9

Jätkäsaarenlaiturin liikennesuunnitelma (pdf) (html)


Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Linnavuorenpuiston tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12435) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Linnavuorenpuiston tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12435) (pdf) (html)


Asia/11

Meilahti, Töölöntullin kortteli 520 (Topeliuksenkatu 41a ja Töölöntullinkatu 4-6) asemakaavan muutosehdotus (nro 12515) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)


Asia/12

Melkinlaiturin asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12500) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12


Asia/13

Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma (pdf) (html)


Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle suunniteltujen asuinkerrostalotonttien varaamiseksi KOy Pohjois-Pasilan Tähti -nimiselle yhtiölle (Pasila, tontit 17131/1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Puotinharjun Puhoksen ostoskeskuksen alueen varaamisesta NSF III Finland Advisory Oy:lle suunnittelua varten (Vartiokylä, Itäkeskus, tontti 45071/2) (pdf) (html)


Asia/16

Myllypuron peruskoulun (Yläkivenrinne 4 ja 6) asemakaavan muutosehdotus (nro 12517) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi Kuninkaantammen Etelärinteen asemakaava-alueelle nro 12166 (Kaarela, Kuninkaantammi, tontti 33398/2 ja korttelit 33400 - 33403) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/18

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeen tarkistaminen (pdf) (html)


Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maankäyttösopimuksesta ja esisopimuksesta Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2:n kanssa (akm nro 12374) (pdf) (html)


Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta Malmin keskusta-alueen parantamiseksi (pdf) (html)


Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee juoksuportaita Myllypuron Alakivenpuiston mäelle (pdf) (html)

Liite 1


Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamista Puistolan Suuntimopuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta Puistolan aseman viihtyisyyden parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/24

Östersundomin alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen pidentäminen (nro 12522) (pdf) (html)


Asia/25

Kuninkaantammen puukerrostalotontin 33402/1 hakuohjeen hyväksyminen, haun järjestäminen ja tontin hallintamuodon muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/26

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Malmi) (pdf) (html)


Asia/26

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Malmi) (pdf) (html)


Asia/27

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 24.5.−30.5.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04