Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
16 / 05.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 292 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 293 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 294 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle oikeusministeriön lausuntopyynnöstä asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi turvallisesti, ennakoivasti ja tehokkaasti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 295 Asia/4

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Malmin lentoaseman rakennusten tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12450) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Töölön sairaalan (Töölönkatu 40) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12491) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa liittyen Töölön sairaala-alueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12491 (pdf) (html)

Liite 1

Asemakaavamuutos

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Asia/8

Kauppatorin ja Lyypekinlaiturin pysäköintikokeilu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Asia/9

Jätkäsaarenlaiturin liikennesuunnitelma (pdf) (html)


§ 301 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Linnavuorenpuiston tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12435) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/11

Meilahti, Töölöntullin kortteli 520 (Topeliuksenkatu 41a ja Töölöntullinkatu 4-6) asemakaavan muutosehdotus (nro 12515) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)


§ 303 Asia/12

Melkinlaiturin asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12500) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12


§ 304 Asia/13

Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma (pdf) (html)


§ 305 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle suunniteltujen asuinkerrostalotonttien varaamiseksi KOy Pohjois-Pasilan Tähti -nimiselle yhtiölle (Pasila, tontit 17131/1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 306 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Puotinharjun Puhoksen ostoskeskuksen alueen varaamisesta NSF III Finland Advisory Oy:lle suunnittelua varten (Vartiokylä, Itäkeskus, tontti 45071/2) (pdf) (html)


§ 307 Asia/16

Myllypuron peruskoulun (Yläkivenrinne 4 ja 6) asemakaavan muutosehdotus (nro 12517) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 308 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi Kuninkaantammen Etelärinteen asemakaava-alueelle nro 12166 (Kaarela, Kuninkaantammi, tontti 33398/2 ja korttelit 33400 - 33403) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 309 Asia/18

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeen tarkistaminen (pdf) (html)


§ 310 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maankäyttösopimuksesta ja esisopimuksesta Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2:n kanssa (akm nro 12374) (pdf) (html)


§ 311 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta Malmin keskusta-alueen parantamiseksi (pdf) (html)


§ 312 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee juoksuportaita Myllypuron Alakivenpuiston mäelle (pdf) (html)

Liite 1


§ 313 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamista Puistolan Suuntimopuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 314 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta Puistolan aseman viihtyisyyden parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 315 Asia/24

Östersundomin alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen pidentäminen (nro 12522) (pdf) (html)


§ 316 Asia/25

Kuninkaantammen puukerrostalotontin 33402/1 hakuohjeen hyväksyminen, haun järjestäminen ja tontin hallintamuodon muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 317 Asia/26

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Malmi) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Asia/27

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 24.5.−30.5.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04