Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
10 / 10.04.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 179 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 180 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 181 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntokortteleiden varaamisesta laatu- ja hintakilpailua varten sekä kilpailuohjelman hyväksyminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49288 ja 49289) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Asia/4

Liikenteen kehitys Helsingissä 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 183 Asia/5

Kuninkaantammen Muotokuvankadun asemakaavan muutosehdotus (nro 12504) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 184 Asia/6

Kumtähdenkenttä, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5856/1, Toukola (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Vuorovaikutusmuistio


§ 185 Asia/7

Asuntotontin (kerrostalo, 8 750 k-m2) myyminen Asunto Oy Helsingin Atlantinkatu 12:lle vapaarahoitteisia vuokra- ja omistusasuntoja varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20828/8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 186 Asia/8

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan, rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden tilapalveluiden yritysvuokrausyksikön päällikön viran täyttämispäätöksestä (pdf) (html)


§ 187 Asia/9

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan Lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Herttoniemi) (pdf) (html)


§ 188 Asia/10

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Hakaniemi) (pdf) (html)


§ 189 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen peruuttaminen (pdf) (html)


§ 190 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 29.3.−4.4.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04